Oprogramowanie inżynierskie :: Środowiska symulacyjne :: GEDA i PCB :: QCad :: Dia i różne schematy

Programy dla elektronika, elektryka itp.

Na stronie tej zamieszczam informacje dotyczące korzystania z wolnych programów przydatnych w elektronice, elektryce itp. Ich (zapewne niepełną) listę znależść moża w spisie oprogramowania

Oprogramowanie inżynierskie

Środowiska symulacyjne

Do najpopularniejszych środowisk symulacji układów elektronicznych należy SPCICE. Niejako jego klonem jest GnuCAP, które w dużym stopniu jest zgodny na poziomie składni plików opisujących układ i symulację, jednak występują tu pewne rozbieżności. Zamieszczam demonstracyjny plik z opisem symulacji zgodny z obydwoma tymi symulatorami.

Środowiska symulacyjne/obliczeniowe są używane także w technice cyfrowej. Zamieszam także skrypt do plików PLA (z liczbą wyjść równą 1) dla podanej formuły boolowskiej - expr2pla.sh

Innym, aczkolwiek dopiero raczkującym (za to dość przyjemnym) środowiskiem jest Ktechlab, tutaj także zamieszczam przykładowy plik dla tego środowiska.

GEDA i PCB

Jest to zestaw oprogramowania służącego do tworzenia schematów elektronicznych (gschem) oraz projektów płytek drukowanych (pcb / pcb-rnd).

Biblioteka symboli, footprintów oraz zbiór narzędzi i konfigów związanych z gschem i pcb-rnd został przeniesiony do repozytorium git: https://bitbucket.org/RPaciorek/EDA-libs.

Skróty klawiaturowe w PCB

Przydatna klawiszologia dla pcb (oraz pcb-rnd w wersji <2.0):

Atrybuty net i netlist w gschem

W gschem występujądwa atrybuty o podobnych nazwach - "netname" oraz "net". Warto wiedzieć że pierwszy z nich służy do nazywania danego drutu i umożliwia łączenie poprzez nazwy czy też tworzenie magistral (bus). Drugi jest postaci "nazwa:pin" i służy do powiedzenia że do danego pinu podłączony (wirtualny) drucik o wskazanej nazwie. Umożliwia to nadpisanie domyślnych podłączeń w układach (gnd, vcc, itp) a także stworzenie jedno-pinowego elementu który będzie podłączał się do wskazanej w atrybucie net sieci.

QCad

Jest to całkiem przyjemny program typu CAD, służący do tworzenia rysunków technicznych takich jak projekty architektoniczne (np. rzuty pięter), projekty elementów mechanicznych, schematy instalacji elektrycznych, czy nawet schematy elektroniczne lub blokowe (aczkolwiek tu lepiej u żyć bardziej specjalistycznego oprogramowania).

Przy drukowaniu projektów warto szczególną uwagę zwrócić na rozmiar papieru zdefiniowanych w właściwościach bieżącego rysunku (menu edycja) - to ona odpowiada za wielkość kartki którą przykładamy na podglądzie wydruku.

Przedstawiam także zestaw symboli, mojego autorstwa, przydatnych przy projektowaniu instalacji i rozdzielnic elektrycznych - qcad-elektryczne.tgz (w formie rozpakowanej)

Dia i różne schematy

Jest to całkiem program do tworzenia diagramów i schematów. Umożliwia tworzenie m.in:

Ponadto dzięki bliskości formatu dia do svg narzędzie to ładnie współpracuje z inkscape (możemy go użyć np. do przygotowywania elementów używanych w dia), a także umożliwia eksport do tego formatu. Główną niedogodnością w dia jest brak możliwości swobodnego obracania elementów.

Możemy instalować także w ~/.dia/ dodatkowe "shape" do tego programu, trochę gotowych znaleźć można na Dia Shape Repository, Shapes for Dia (te i nie tylko w formie paczki deb). Poprzez edycję pliku konfiguracyjnego ~/.dia/sheets/Assorted.sheet możemy ustalać zawartość grupy "Mieszane" (wyróżnia się tym iż zawsze jest na górze menu) - przykład.

Zamieszczm także skrypt do automatycznej konwersji schematów dia na pliki w formatach pdf i png - dia2pdf.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/soft4electronic) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-03-20 21:29:49 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).