opoznienia.c

/**
 * plik biblioteczki opóźniającej
 * zawiera funkcję _delay_cs(uint8_t) wstawiającą opóźnienie do 2.56 sekundy
 * inkluduje także util/delay.h z funkcjami
 * void _delay_ms (double ms)
 *  -> MAX: 262.14 ms / F_CPU in MHz
 *   for 22MHz MAX=11.915
 * void _delay_us (double us)
 *  -> MAX: 768 us / F_CPU in MHz
 *   for 22MHz MAX=34.909
 **/

#ifndef F_CPU
 #error "F_CPU must be declared before use opoznienia.c"
#endif

#if F_CPU > 22000000L
 #error "F_CPU must be < 22000000L (22MHz)"
#endif

#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>

/** pętla opóźniająca w centy-sekundach (0.01s) - bez gwarancji precyzji 
 maksymalna wartość opóżnienia to 256 cs czyli 2.56 sekund **/
void _delay_cs(uint8_t licz) {
 for (; licz>0; licz--){
  _delay_ms(10);
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from opoznienia.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/libs4avr/opoznienia.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).