Biblioteczki dla uC

Dział ten zawiera zbiór użytecznych, powtarzalnych fragmentów kodu w C dla projektów opartych na mikrokontrolerach AVR:

A także projekt standardowego moduyłu elektroniki opartej o mikrokontroler Atmega8 - zawierający złącze zasilania, interfejs RS485, złącze SPI (programowanie ISP), kwarc, diody diagnostyczne:

Modbus dla AVR

Oparty na FreeMODBUS - open-source implementacji Modbus ASCII/RTU i TCP:Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/libs4avr) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2016-04-17 08:37:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).