layout_dynamic.css

div.tresc {
 margin-left: 25px;
}


div.menu {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 20px;
 height: 100%;
 
 overflow: hidden;
 background: url("menu.png") repeat #000000;
}
div.menu * {
 visibility: hidden;
}
div.menu p.menu_info {
 color: white;
 font-weight: bold;
 display: block;
 visibility: visible;
 text-indent: 0;
 text-align: center ;
 background: #777777;
}


div.menu:hover {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 180pt;
 padding: 5pt;
 height: 100%;
 
 overflow: auto;
 background: #f0f8ff;
}
div.menu:hover * {
 visibility: visible;
}
div.menu:hover p.menu_info {
 display: none;
 visibility: hidden;
}

@media print {
 div.menu {
  display: none ;
  visibility: hidden ;
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from layout_dynamic.cssCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/www_engine/layout_dynamic.css) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).