zabbix.h

#ifndef ZABBIX_H
#define ZABBIX_H

#include <sys/socket.h>
#include <netinet/ip.h>

typedef struct zabbix_msg_st zabbix_msg_t;
struct zabbix_msg_st {
  struct sockaddr_in *zabbix_server;
  int max_size;

  char *data;
  int size;

  char is_item;
};

void zabbix_message_reinit(zabbix_msg_t *msg);

void zabbix_message_add_item(zabbix_msg_t *msg, const char *host, const char *item, const char *value);
void zabbix_message_add_item_t(zabbix_msg_t *msg, const char *host, const char *item, const char *value, int time);
void zabbix_message_add_item_f(zabbix_msg_t *msg, const char *host, const char *item, float value);
void zabbix_message_add_item_tf(zabbix_msg_t *msg, const char *host, const char *item, float value, int time);

int zabbix_message_finish(zabbix_msg_t *msg);
int zabbix_write(int fd, zabbix_msg_t *msg);

int zabbix_listen(int *sh);
int zabbix_send(zabbix_msg_t *msg);

#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from zabbix.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/libs4c/zabbix.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).