error_reporting.h

#ifndef ERROR_REPORTING_H
#define ERROR_REPORTING_H

#ifdef NO_USE_SYSLOG
#include <err.h>
# define LOG_PRINT_DEBUG(txt, ...)  warnx("DEBUG: "   txt " (at %s:%d)", ##__VA_ARGS__, __FILE__, __LINE__)
# define LOG_PRINT_NOTICE(txt, ...) warnx("NOTICE"   txt " (at %s:%d)", ##__VA_ARGS__, __FILE__, __LINE__)
# define LOG_PRINT_INFO(txt, ...)  warnx("INFO: "   txt " (at %s:%d)", ##__VA_ARGS__, __FILE__, __LINE__)
# define LOG_PRINT_WARN(txt, ...)  warnx("WARNING: "  txt " (at %s:%d)", ##__VA_ARGS__, __FILE__, __LINE__)
# define LOG_PRINT_ERROR(txt, ...)  warnx("ERROR: "   txt " (at %s:%d)", ##__VA_ARGS__, __FILE__, __LINE__)
# define LOG_PRINT_CRIT(txt, ...)  warnx("CRITICAL: " txt " (at %s:%d)", ##__VA_ARGS__, __FILE__, __LINE__)
#else
# include <syslog.h>
# define LOG_PRINT_DEBUG(...)  syslog(LOG_DEBUG,  __VA_ARGS__)
# define LOG_PRINT_NOTICE(...) syslog(LOG_NOTICE,  __VA_ARGS__)
# define LOG_PRINT_INFO(...)  syslog(LOG_INFO,   __VA_ARGS__)
# define LOG_PRINT_WARN(...)  syslog(LOG_WARNING, __VA_ARGS__)
# define LOG_PRINT_ERROR(...)  syslog(LOG_ERR,   __VA_ARGS__)
# define LOG_PRINT_CRIT(...)  syslog(LOG_CRIT,   __VA_ARGS__)
#endif

#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from error_reporting.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4computer/libs4c/error_reporting.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).