Dostosowanie do obciążeń indukcyjnych - gasiki RC

Triakowy sterownik obwodów 230V AC

Sterownik umożliwia sterowanie wieloma obwodami 230V AC poprzez interfejs RS-485 z protokołem modbus-rtu, z wykorzystaniem mikrokontrolera Atmega8 i zestawy optotriak + triak. W zależności od wariantu realizacyjnego może to być od 6 linii PWM (z fazową regulacją jasności w technologii Pulse Width Modulation), poprzez 4 PWM + 4 ON/OFF (PDF, PNG) , do 12 linii ON/OFF. Dla modułów triakowych przewidziano zastosowanie BTA16 (lub BTB16) pracujących na 10A z radiatorem HS-142-50 (patrz artykuł o doborze radiatorów).

Projekt tworzony był z myślą o sterowaniu obwodów oświetleniowych jednak z powodzeniem może być zastosowany do sterowania innymi obwodami AC, zwłaszcza o niewielkich prądach (gdzie straty mocy na triaku nie są wada w porównaniu z rozwiązaniami przekaźnikowymi). Wchodzące w skład projektu moduły triakowe mogą być też wykorzystane jako autonomiczne moduły załączające (umieszczone np. w standardowych obudowach na szynę DIN) i sterowane bezpośrednio z innego sterownika (np. opartego na procesorze ARM i systemie Linux).

Pobierz

Na projekt sterownika składają się moduły:

Zobacz w Sieci: System modułowy z komunikacją po RS 4xx.

Dostosowanie do obciążeń indukcyjnych - gasiki RC

Projekty modułów triakowych uwzględniają (opcjonalne) gasiki RC, zrealizowanie których powinno umożliwić stosowanie sterownika z obciążeniem indukcyjnym (testy zostaną przeprowadzone wkrótce). Układ RC (C6, R6 na schemacie wersji PWM (PDF, PNG) i ON/OFF (PDF, PNG) ) włączony szeregowo do triaka pełni rolę ogranicznika przepięć oraz zapewnia poprawność wyłączenia triaka. W projekcie przewidziano także opcjonalne zabezpieczenie przed wyzwoleniem układu prądami pojemnościowymi (R7) oraz gasik optotriaka (C8 wraz z R1).

Przy stosowaniu tego typu układów należy zapewnić rezystor odpowiedniej mocy oraz (aby uniknąć bzyczenia) kondensator na napięcie przemienne (lub odpowiednio duże napięcie). W przypadku gdy prąd pobierany przez gasik jest problemem można rozważyć użycie drugiego triaka lub przekaźnika (połączonego szeregowo i załączanego wcześniej a odłączanego później) nie posiadającego takiego układu.

W projekcie wersji PWM (PDF, PNG) przewidziano także opcjonalny układ filtra LC (L9, C9), który zabezpiecza przed propagowaniem zakłóceń do sieci energetycznej gdy na skutek regulacji PWM następuje systematyczne załączanie odbiornika znacznej mocy nie w zerze.

Zobacz w sieci: Jak działa układ gasikowy do stycznika?, dwojnik RC do triaka (obciaz. indukcyjne), Triak, sterowanie fazowe i gasiki RC, AN1048/D - RC Snubber Networks For Thyristor Power Control and Transient Suppression, Application Note AN-3008 RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and Transient SuppressionCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/sterownik_oswietlenia) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-04-17 19:10:10 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).