Sterownik LED RGB / Sterownik linii DC

Sterownik oparty jest na magistrali i2c i umożliwia sterowanie wieloma diodami (lub zespołami diód) RGB, w taki sposób że możliwe jest wyświetlanie z ich pomocą płynnej animacji w 12bitowej palecie kolorystycznej (4096 odcieni). Jako master przewidziane zostało zastosowanie kontrolera z interfejsem ethernetowym (do sterowania nim) i i2c (do sterowania modułami wykonawczymi) opartego na procesorze ARM i systemie Linux. Na pojedynczej magistrali i2c jesteśmy w stanie podłączyć bezproblemowo 64 diody LED RGB (np. jakiś wyświetlacz 8x8). Przy założonych 16 poziomach PWM na kolor podstawowy (co daje 12 bitową przestrzeń kolorystyczną), prędkości magistrali i2c 100kHz (ograniczenie PCF8574), koszcie transmisji jednego bajtu wynoszącym 20 cykli zegara i 4*(6+1) urządzeń do wysterowania (cztery linie za multiplekserem po 6 układów + sterowanie multiplekserem) daje nam to częstotliwość odświeżania obrazu: 100000 / (16 * 20 * (6+1)*2) = 22 Hz. Jeżeli chcemy wysterować 64 diody przy zachowaniu rozsądnego odświeżania musimy użyć dwóch magistral i2c lub zamienić PCF8574 na PCA9554 (posiada identyczny pin-out, ale może pracować z szyną 400kHz, koszt transmisji jednego bajtu to 28 cykli). Przy PCA9554 i 4 pod magistralach za multiplekserem odświeżanie wynosić będzie 400000 / (16 * 28 * (6+1)*4) = 31Hz.

Pobierz

Na projekt sterownika składają się:Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/sterownik_LED_RGB) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).