output.sh

#!/bin/bash

[ "${output_state[*]}" = "" ] && declare -A output_state=()
output() {
 if [ $2 == "switch" ]; then
  if [ ${output_state[$1]:-0} -eq 0 ]; then
   action=1
  else
   action=0
  fi
 else
  action=$2
 fi
 output_state[$1]=$action

 case $1 in
  "pokoj1")   ./modbus_rtu/write_USB2 12 19 $2 ;;
  "pokoj2")   przek 1 bn $2 ;;
  *)
   echo "USAGE: $0 pokoj1 0|1|switch|val"
   echo "USAGE: $0 pokoj2 0|1|switch"
   ;;
 esac
}

roleta() {
 case $1 in
  "up")
   przek 4 bp 1
   przek 4 p 1
   ;;
  "down")
   przek 4 bp 0
   przek 4 p 1
   ;;
  "stop")
   przek 4 bp 0
   przek 4 p 0
   ;;
  *)
   echo "USAGE: $0 up|down|stop"
   ;;
 esac
}


# ledy w panelach z przyciskami
led_get_bit() {
 case $1 in
  "panel1")        echo 0x40 ;;
  "panel2")        echo 0x80 ;;
 esac
}

# sygnalizator podłączony do GPIO na module 1wire
sygn_orange_line=0
sygn_orange() {
 case $1 in
  "on")
   sygn_orange_line=0x40
   ;;
  "slow")
   sygn_orange_line=0x10
   ;;
  "off")
   sygn_orange_line=0x00
   ;;
 esac
 i2cset -y $BUS_ADDR 0x20 $GPIO $(( $onewire_line | $sygn_orange_line ))
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from output.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/centralka_alarmowa/output.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).