input.sh

#!/bin/bash

DI_action0() {
 printf "X: 0x%x 0x%x\n" $1 $2
 if [ $(( $1 & 0x4)) -ne 0 ]; then  # zmiana była na 0x4
  if [ $(( $2 & 0x4)) -ne 0 ]; then #  został aktywowany
   if [ $(( $2 & 0x2)) -ne 0 ]; then
    roleta up
   else
    roleta down
   fi
  else                #  został dezaktywowany
   roleta stop
  fi
 fi
}

DI_action1() {
 printf "A: 0x%x\n" $1
 [ $(( $1 & 0x120)) -ne 0 ]  && swiatlo "pokoj1" switch
 [ $(( $1 & 0x1000)) -ne 0 ]  && gniazdko "komputer" 1
}
DI_action2() {
 printf "B: 0x%x\n" $1
 [ $(( $1 & 0x20)) -ne 0 ]   && swiatlo "pokoj2" switch
 [ $(( $1 & 0x1000)) -ne 0 ]  && echo "unused"
}
DI_action3() {
 printf "C: 0x%x\n" $1
 [ $(( $1 & 0x1000)) -ne 0 ]  && gniazdko "komputer" 0
}
DI_action4() {
 printf "D: 0x%x\n" $1
}
DI_action_verbose() {
 printf "INPUT: 0x%x\n" $1
 [ $(( $1 & 0x1)) -ne 0 ]   && echo " przycisk 1 modul Atmega"
 [ $(( $1 & 0x200000)) -ne 0 ] && echo " przycisk 1 modul 1wire"
 [ $(( $1 & 0x800000)) -ne 0 ] && echo " przycisk 2 modul 1wire"
}


verbose_read_tmperature() {
 function t() {
  echo -n "$1"
  shift 1
  ./one_wire/read_temp $@ | grep TEMP | cut -f2- -d:
 }
 # kabel nr 5 - temperatura w racku
 set_onewire 0
 t "rack dolny front:       " 0x28 0x34 0x8B 0x58 0x02 0x00 0x00 0x1F
 t "rack dolny tył:        " 0x28 0xFA 0x52 0x58 0x02 0x00 0x00 0x3E
 set_onewire 3
 t "rack górny tył:        " 0x28 0x8A 0x39 0x72 0x02 0x00 0x00 0xAC
 t "rack górny front:       " 0x28 0xC7 0xB3 0x71 0x02 0x00 0x00 0x6D
}

verbose_read_analog() {
 DEV_ADDR=0x10
 i2cset -y $BUS_ADDR $DEV_ADDR 0xAf 0xf3;
 echo -n "POTENCJOMETR: "; i2cget -y $BUS_ADDR $DEV_ADDR 0xA0;
 echo -n "PIR 1 "; i2cget -y $BUS_ADDR $DEV_ADDR 0xA1;
 echo -n "DYM 1 "; i2cget -y $BUS_ADDR $DEV_ADDR 0xA2;
}


verbose_read_input() {
 if invalA=`i2cget -y $BUS_ADDR 0x20 $GPIO`; then
  [ $(( $invalA & 0x20)) -eq 0 ] && echo "przycisk 1 modul 1wire"
  [ $(( $invalA & 0x80)) -ne 0 ] && echo "przycisk 2 modul 1wire"
 else
  echo "ERROR: A"
 fi
 if invalB=`i2cget -y $BUS_ADDR 0x10 0x99`; then
  [ $(( $invalB & 0x01)) -ne 0 ] && echo "przycisk 1 modul Atmega"
 else
  echo "ERROR: B"
 fi
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from input.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/centralka_alarmowa/input.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).