Przełącznik sygnałów audio

Chcąc używać jednego zestawu głośnikowego z kilkoma źródłami sygnału zachodzi potrzeba zastosowania przełącznika takich sygnałów. Niestety ciężko (w odróżnieniu np. od przełączników hdmi) kupić odpowiedniego gotowca. Zamieszam tutaj prosty projekt dwu kanałowego switcha sygnałów audio (jeżeli potrzebny jest switch 6-ścio kanałowy to wystarczy pod wspólne sterowanie podłączyć 3 takie moduły): schemat ideowy (PDF, PNG) . W zależności od potrzeb możliwe jest stosowanie na wejściach, wyjściach mogą być stosowane gniazda minijack, chinch lub kable przyłączeniowe.

Projekt w fazie koncepcyjnej - wymaga przeprowadzenia testów poprawności działaniaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/audio_switch) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).