Inteligentny Dom

Dział ten gromadzi projekty elektroniczno-programistyczne związane z automatyką domową - systemami sterowania urządzeniami elektrycznymi, kontroli dostępu, detekcji pożaru i włamania. Ewolucja stosowanych tutaj rozwiązań projektowych i komunikacyjnych (sieć RS485) opisana jest w ewolucja koncepcji projektów inteligentnego domu. Projekty czysto programistyczne związane z monitoringiem pracy różnych systemów (zarówno informatycznych jak i infrastrukturalnych) przedstawione są w dziale monitoring.

Głównymi elementami prezentowanego systemu są: centralny system zasilania DC i główny układ programowalnego kontrolera. Wyposażony jest on w kilka magistral RS485/ModbusRTU (do podłączania zdalnych modułów), I2C (do bezpośredniej realizacji wejść i wyjść) oraz port Ethernetu zapewniający komunikację TCP/IP. Oparty jest na mikrokontrolerze ARM z systemem Linux i bardziej szczegółowo opisany w centralka (nie tylko) alarmowa.

Moduły wchodzące w skład poszczególnych projektów były tak tworzone aby dało się je łatwo wykorzystać w innych projektach, jako swego rodzaju klocki realizujące typowe funkcje związane z systemami sterowania obiektem:Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-04-01 21:09:21 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).