Sterownik ogrzewania akwariowego

Widok na wyświetlacz i złącze RS232Na stronie tej zamieszczam projekt oraz oprogramowanie mikroprocesorowego sterownika ogrzewania akwariowego, opartego na mikrokontrolerze AT90S2313, wykonanego w 2005 roku. Układ posiada dwa niezależne tory sterownicze ("akwarium" i "terrarium") umożliwiające sterowanie dwoma zestawami grzałek z wykorzystaniem dwóch termometrów cyfrowych DS18b20. Informacje o temperaturze i jej odniesieniu do zadanych parametrów podawane są na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD (opartym o sterownik HD44780). System umożliwia komunikację (odczyt i zapis konfiguracji oraz odczyt aktualnych parametrów i sterowanie urządzeniem) poprzez port RS232.

Elektronika

Część elektroniczna składa się z płytki drukowanej, na której umieszczone zostały moduł zasilania (stabilizator +5V), moduł mikrokontrolera, moduł komunikacji z RS232 oraz moduł wykonawczy (przekaźniki) i podłączanej do niej 26 pinową taśmą płytki czołowej na której znajduje się wyświetlacz, złącze RS232, reset i sygnalizator alarmu.

schemat płytki obwodów elektronicznych (PDF, PNG)
projekt płytki drukowanej PCB (PDF)
podłączenia płytki czołowej (PDF, PNG)

Oprogramowanie

Oprogramowanie składa się z programu głównego dla mikrokontrolera (mikro.c) dwóch bibliotek funkcji (lcd.c i onewire.c) do obsługi wyświetlacza i termometru oraz programu do odczytu numeru ROM termometru (onewire_get_rom.c). W poniższym archiwum zamieszczone dodatkowo są także wersje PC'owe programów do obsługi termometru i wyświetlacza.

Fotki

Widok na płytkę główna sterownika

Widok panelu frontowego od tyłu, poniżej przełączniki oświetlenia

Pobierz

Kierunki rozwoju

W przyszłości można by zastąpić RS232 poprzez RS485, co umożliwiłoby pracę sterownika w sieci. Rozważyć można także zmianę protokołu komunikacji RS z binarnego na tekstowy, a także zastąpienie przekaźników zestawem triak + optotriak. Możliwe byłoby dodanie do sterownika (raczej po przeportowaniu na Atmega8) funkcji dwu kanałowego sterownika oświetlenia.

Zobacz w Sieci: Wielozadaniowy sterownik akwarystyczny "MTerm", Skalar - Mikroprocesorowy Sterownik Akwariowy, Sterownik do akwarium.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/sterownik_ogrzewania) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).