Układ ograniczający prąd rozruchowy

Niektóre urządzenia charakteryzują się poborem znacznego prądu w momencie załączenia napięcia, dotyczy to w szczególności transformatorów dużej mocy. W obwodach zasilających takie urządzenia należy stosować odpowiednie zabezpieczenia zwłoczne. Jednak gdy instalacja posiada zbyt szybkie zabezpieczenia przydatny może być układ ograniczający prąd rozruchowy. Działanie takiego układu polega na rozruch poprzez szeregowo włączony z urządzeniem rezystor który jest następnie bocznikowany. Koncepcję takiego układu wykorzystującego jako rezystor żarówkę (usuwa to problem płonących rezystorów gdy mają za małą moc) przedstawiam poniżej.

POWIĘKSZSchemat ideowy układu ograniczenia prądu rozruchowego

Zobacz także zdjęcia wykonanego urządzeniaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/softstart) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).