Shell login for phpMyAdmin

Jest to prosty skrypt umożliwiający logowanie się do systemu phpMyAdmin z wykorzystaniem loginu i hasła do konta shelowego na którym jest plik .my.cnf zawierający dane niezbędne do uzyskania dostępu do MySQL. Plik należy umieścić tak aby był wykonywany jako skrypt CGI (i aby użytkownicy z niego korzystali ...), w skrypcie należy ustawić URL do systemu phpMyAdmin.

Uwaga: Jest to nieoficjalny patch mojego autorstwa. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek wykorzystania zawartych tu poprawek.

POBIERZCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/shell_phpmyadmin) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).