tree.js

/** tablica asocjacyjna: klucz = id pozycji spisu tresci,
  wartość == true => pozycja rozwinięta
  wartość == false => pozycja zwinięta
  brak wpisu w tablicy pozycja niezmieniona **/
var navtree_co_rozwiniete = new Object();

/** podstawowe funkcje operujące drzewkiem **/
function navtree_zwin(co) {
 if (co.className.match(/(^|\s)nav_uncollapsed(\s|$)/)) {
  co.className = "nav_collapsed";
  co.getElementsByTagName("ul")[0].style.display = "none";
  
  var id = parseInt(co.getAttribute("id").substr(9));
  navtree_co_rozwiniete[id] = false;
  return true;
 }
 return false;
}
function navtree_rozwin(co) {
 if (co.className.match(/(^|\s)nav_collapsed(\s|$)/)) {
  co.className = "nav_uncollapsed";
  co.getElementsByTagName("ul")[0].style.display = "list-item";
  
  var id = parseInt(co.getAttribute("id").substr(9));
  navtree_co_rozwiniete[id] = true;
  return true;
 }
 return false;
}
function navtree_save() {
 var napis = "navtree_list="
 for (var klucz in navtree_co_rozwiniete) {
  if (navtree_co_rozwiniete[klucz])
   napis += klucz + "-t "
  else
   napis += klucz + "-f "
 }
 document.cookie=napis;
}


/** funkcje skojarzone z zdarzeniami **/
function navtree_przelacz() {
 // zdarzenia sa do span, a my chemy operowac na li bedacym jego rodzicem
 navtree_rozwin(this.parentNode) || navtree_zwin(this.parentNode);
 navtree_save();
}
function navtree_collapse_all() {
 var spis_tresci_entry = document.getElementsByTagName("li");
 for(i=0; i < spis_tresci_entry.length; i++)
  navtree_zwin(spis_tresci_entry[i]);
 navtree_save();
}
function navtree_uncollapse_all() {
 var spis_tresci_entry = document.getElementsByTagName("li");
 for(i=0; i < spis_tresci_entry.length; i++)
  navtree_rozwin(spis_tresci_entry[i]);
 navtree_save();
}/** funkcja inicjalizująca - dokonuje ustawienia skojarzeń dla zdarzeń
oraz zwija listę i ustawia zapamiętane wartości rozwinięć **/
function navtree_inicjalizuj() {
 var spis_tresci_entry = document.getElementsByTagName("li");
 for(i=0; i < spis_tresci_entry.length; i++) {
  if (spis_tresci_entry[i].className.match(/(^|\s)nav_collapsed(\s|$)/)) {
   // zwijamy pozycję (dzieki umieszczeniu tego tutaj a nie w arkuszu styli
   // eliminujemy problem gdy css właczone a js wyłaczona)
   spis_tresci_entry[i].getElementsByTagName("ul")[0].style.display = "none";
   // przypisujemy funkcje rozwijającą (do span - bo li sie zagniezdzaja)
   spis_tresci_entry[i].getElementsByTagName("span")[0].onclick = navtree_przelacz;
  } else if (spis_tresci_entry[i].className.match(/(^|\s)nav_uncollapsed(\s|$)/)) {
   // przypisujemy funkcję rozwijającą (do span - bo li sie zagniezdzaja)
   spis_tresci_entry[i].getElementsByTagName("span")[0].onclick = navtree_przelacz;
  }
 }
 var element = document.getElementById('navtree_coll');
 if (element != null) element.onclick = navtree_collapse_all;
 element = document.getElementById('navtree_uncoll');
 if (element != null) element.onclick = navtree_uncollapse_all;
 
 // rozwinięcie bierzącej
 element = document.getElementById('nav_conttent_current');
 if (element != null) {
  var co = element.parentNode;
  while (co != null) {
   // nie chemy pamiętać tych rozwinieć dlatego nie navtree_rozwin(co) a ten if...
   if (co.className.match(/(^|\s)nav_collapsed(\s|$)/)) {
    co.className = "nav_uncollapsed";
    co.getElementsByTagName("ul")[0].style.display = "list-item";
   }
   co = co.parentNode;
  }
 }
 
 // zapamietane z poprzedniego
 var ciasteczko = document.cookie.substr(document.cookie.search("navtree_list=")+13);
 ciasteczko = ciasteczko.substr(0, document.cookie.indexOf(';')-1);
 var ciasteczka = ciasteczko.split(" ");
 for(i=0; i < ciasteczka.length; i++) {
  var tmp = ciasteczka[i].split("-");
  element = document.getElementById('conttent_' + tmp[0]);
  if (element !=null && tmp.length>1)
   if (tmp[1].charAt(0)=="t") { // rozwiń
    navtree_rozwin(element);
   } else { // zwiń
    navtree_zwin(element);
   }
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from tree.jsCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license
"Copyright (c) 2005-2008, ICM UW (http://www.icm.edu.pl/)"

Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/icm-dirop/tree.js) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).