tree.css

/** LISTA NAWIGACJI **/
ul.navigation {
 list-style: none;
 padding-left: 1.2em;
 margin: 0;
}
ul.navigation ul {
 list-style: none;
 padding-left: 1.2em;
 margin: 0.1em;
}

/* wyglądy poszczególnych pozycji */
ul.navigation li.nav_entry_link {
 list-style: url(dot.gif);
}
/* dzięki stosowaniu ":before -> content" zamist "list-style" obrazki regują na onclic w JS */
ul.navigation li.nav_collapsed > span:before {
 margin-right: 0.5em;
 content: url(minus.gif);
}
ul.navigation li.nav_uncollapsed > span:before {
 margin-right: 0.5em;
 content: url(plus.gif);
}
ul.navigation li span {
 cursor: pointer;
}
ul.navigation li span:hover {
 background-color: #ffffff;
}
/* aby nie było problemów z wyłączonym JS robimy to w skrypcie
ul.navigation li.nav_collapsed ul {
 display: none;
}*/
span#nav_conttent_current {
 font-weight: bold;
}

p#navtree_func {
 text-align: right;
}
p#navtree_func span {
 /*color: #06c;*/
 cursor: pointer;
}
p#navtree_func span:hover {
 background-color: #ffffff;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from tree.cssCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license
"Copyright (c) 2005-2008, ICM UW (http://www.icm.edu.pl/)"

Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/icm-dirop/tree.css) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).