layout.css

/****************************
 ** GLOWNY UKLAD DOKUMENTU **
 ****************************/

/** STRONA **/
body {
 padding: 0;
 margin: 1em;
 min-width: 81em; /* = div.left_menu:min-width / div.left_menu:width */
 
 background-color: #eaead4;
 color: #333;
 font-family: Verdana, sans-serif;
}

/** NAGLOWKI **/
div.header {
 padding: 0;
 margin: 0;
}
div.system_message {
 padding: 0.5em;
 margin: 0.5em;
 border: 2px dotted red;
 text-align: center;
 color: #000000;
}

/** ZAWARTOSC STRONY (w tym menu) **/
div.page {
 position: relative;
 padding: 0;
 margin: 0;
}
div.left_menu {
 position: relative;
 padding: 0;
 margin: 0;
 float: left;
 width: 24.5%;
 min-width: 20em;
}
div.content {
 position: relative;
 padding: 0;
 margin: 0;
 float: right;
 width: 74.5%;
 min-width: 60em; /* = body:min-width * div.content:width */
}

/** STOPKA **/
div.footer {
 clear: both;
 padding: 0.5em;
 margin: 0;
 text-align: left;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from layout.cssCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license
"Copyright (c) 2005-2008, ICM UW (http://www.icm.edu.pl/)"

Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/icm-dirop/layout.css) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).