System obsługi DIRopu

System ten składający się z dwóch części:

został opracowany na potrzeby projektu DIROP prowadzonego w ICM UW.

Zamieszczam archiwum z skryptami php do prezentacji starodruków (wersja rozpakowana) oraz archiwum ze skryptami do przygotowania pozycji dodawanych do systemu prezentacji starodruków (wersja rozpakowana).

Dodatkowo uzupełnieniem systemu jest skrypt generujący informacje dla wystawienia OAI-PMH poprzez system wydany przez "Virginia Polytechnic Institute and State University" na licencji typu MIT/X11 dostępnych na http://www.dlib.vt.edu/projects/OAI/software/xmlfile/xmlfile.html - generate-oai-pmh-dc.php oraz drobny patch do tego systemu poprawiający drobny błąd w tym systemie (wychodzący przy testowaniu takiego repo)Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/icm-dirop) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).