signal.h

#ifndef _SIGNAL_H
#define _SIGNAL_H

#include <inttypes.h>

#include "config.h"

typedef struct signal_t {
  int num_of_sample;
  int16_t *data;
} signal_t;
#define SIGNAL_DATA_MAX 32767
#define ALLOC_SIGNAL_DATA(a) malloc(a.num_of_sample*2)
#define CONVERT_TO_SIGNAL(a) (int16_t)(a*SIGNAL_DATA_MAX)

void run_calc(config_t *config, signal_t *signal);
signal_t signal_prepare(config_t *config);
void signal_free(signal_t *signal);

#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from signal.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/generator/signal.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).