signal.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

#include "signal.h"

void run_calc(config_t *config, signal_t *signal) {
 int write_pipe[2], read_pipe[2];
 if ( pipe(write_pipe) == -1 || pipe(read_pipe) == -1 ) {
  fprintf(stderr, "Error in pipe\n");
  exit(-1);
 }
 
 switch (fork()) {
  case -1:
   fprintf(stderr, "Error in fork\n");
   exit(-1);
  case 0: {
   dup2(write_pipe[0], 0);
   close(write_pipe[1]); close(write_pipe[0]);
   
   dup2(read_pipe[1], 1);
   close(read_pipe[1]); close(read_pipe[0]);
   
   execlp("calc", "calc", NULL);
  }
 
  default: {
   close(write_pipe[0]);
   close(read_pipe[1]);
   
   char buf[255], buf_tmp[255];
   double val;
   int i;
   
   double x = 0;
   double dx = 2 * M_PI / (double)signal->num_of_sample;
   for (i=0; i < signal->num_of_sample; i++){
    sprintf(buf, "x=%f;", x);
    write(write_pipe[1], buf, strlen(buf));
    write(write_pipe[1], config->function, config->function_len);
    read(read_pipe[0], buf, 255);
    sscanf(buf, "%[^0-9]%lf", buf_tmp, &val);
    signal->data[i] = CONVERT_TO_SIGNAL(val);
    buf[20]='\0'; printf ("%c %f -- %s -- %f -- %d\n", buf[0], x, buf, val, signal->data[i]);
    x += dx;
   }
  }
 }
}

signal_t signal_prepare(config_t *config) {
 signal_t signal;
 signal.num_of_sample = config->rate * config->one_period_time; // obliczamy liczbę próbek na jeden okres sygnału
 signal.data = ALLOC_SIGNAL_DATA(signal);
 
 // obliczamy liczbę próbek na jeden okres tworzonego sygnału
 int num_of_nonzero_sample = config->rate * config->macro_args[0];
 if (num_of_nonzero_sample > signal.num_of_sample)
  num_of_nonzero_sample = signal.num_of_sample;
 int i;
 float tmp;
 
 switch(config->macro) {
  case SQUARE: {
   for (i = 0; i < num_of_nonzero_sample; i++) {
    signal.data[i] = SIGNAL_DATA_MAX;
   }
   break;
  }
  case SIN: {
   signal.data[0] = 0;
   double x = 0;
   double dx = 2 * M_PI / (double)num_of_nonzero_sample;
   
   for (i = 1; i < num_of_nonzero_sample; i++) {
    x += dx;
    signal.data[i] = CONVERT_TO_SIGNAL(sin(x));
   }
   break;
  }
  case SAW_R: {
   int dy = SIGNAL_DATA_MAX / num_of_nonzero_sample;
   signal.data[0] = SIGNAL_DATA_MAX;
   
   for (i = 1; i < num_of_nonzero_sample; i++) {
    signal.data[i] = signal.data[i-1] - dy;
   }
   break;
  }
  case SAW_L: {
   int dy = SIGNAL_DATA_MAX / num_of_nonzero_sample;
   signal.data[0] = 0;
   
   for (i = 1; i < num_of_nonzero_sample; i++) {
    signal.data[i] = signal.data[i-1] + dy;
   }
   break;
  }
  case TRIANGLE: {
   int dy = SIGNAL_DATA_MAX / num_of_nonzero_sample;
   signal.data[0] = 0;
   
   for (i = 1; i < num_of_nonzero_sample; i++) {
    signal.data[i] = signal.data[i-1] + dy;
   }
   
   int num_of_nonzero_sample2 = config->rate * config->macro_args[1];
   dy = SIGNAL_DATA_MAX / num_of_nonzero_sample2;
   signal.data[num_of_nonzero_sample] = SIGNAL_DATA_MAX;
   
   num_of_nonzero_sample2 += num_of_nonzero_sample;
   if (num_of_nonzero_sample2 > signal.num_of_sample)
    num_of_nonzero_sample2 = signal.num_of_sample;
   for (i = num_of_nonzero_sample+1; i < num_of_nonzero_sample2; i++) {
    signal.data[i] = signal.data[i-1] - dy;
   }
   
   num_of_nonzero_sample = num_of_nonzero_sample2;
   break;
  }
  case FUNCTION: {
   run_calc(config, &signal);
   num_of_nonzero_sample = signal.num_of_sample;
   break;
  }
  case PCM: {
   for (i = 1; i < signal.num_of_sample; i++) {
    if ( fscanf(config->config_file, "%f", &tmp) < 1 ){
     break;
    } else {
     signal.data[i] = CONVERT_TO_SIGNAL(tmp);
     clean_line(config->config_file);
    }
   }
   num_of_nonzero_sample = i;
   break;
  }
 }
 
 // do końca okresu dopełniamy zerami
 for (i = num_of_nonzero_sample; i < signal.num_of_sample; i++) {
  signal.data[i] = 0;
 }
 
 return signal;
}

void signal_free(signal_t *signal) {
 free(signal->data);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from signal.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/generator/signal.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).