main.c

#include <stdio.h>

#include "config.h"
#include "signal.h"
#include "output_dsp.h"
#include "output_alsa.h"
#include "output_uC.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
 int i;
 
 config_t *config;
 config = config_init(); DEBUG()
 config_read_cmdline(config, argc, argv); DEBUG()
 config_parse_file(config); DEBUG()
 
 printf("# OUTPUT_MODES=%d rate=%d one_period_time=%f num_of_periods=%d\n",
  config->output_mode, config->rate, config->one_period_time, config->num_of_periods);
 printf("# MACRO=%d (%f, %f)\n",
  config->macro, config->macro_args[0], config->macro_args[1]);
 printf("# FUNCTIONS STRING:\n# \t%s\n",
  config->function);
 
 /// utworzenie pojedynczego okresu sygnalu w oparciu o konfig;
 signal_t signal = signal_prepare(config); DEBUG()
 
 /// opcjonalny dump sygnału do wskazanego pliku
 if (config->display_file != NULL) {
  for(i=0; i<signal.num_of_sample; i++)
   fprintf(config->display_file, "%d\n", signal.data[i]);
  fclose(config->display_file);
  config->display_file = NULL;
 }
 DEBUG()
 
 
 
 
 /// wysyłanie sygnału na wyjście audio lub do uC
 
 if (config->output_mode == OUTPUT_DSP) {
  /// DSP
  DEBUG()
  int dsp_dev = output_dsp_init(config);
  
  if (config->num_of_periods > 0)
   for(i=0; i<config->num_of_periods; i++)
    output_dsp_write(dsp_dev, &signal);
  else
   while(1)
    output_dsp_write(dsp_dev, &signal);
  
  close(dsp_dev);
 } else if (config->output_mode == OUTPUT_ALSA) {
  /// ALSA
  DEBUG()
  snd_pcm_t *alsa_dev = output_alsa_init(config);
  
  if (config->num_of_periods > 0)
   for(i=0; i<config->num_of_periods; i++)
    output_alsa_write(alsa_dev, &signal);
  else
   while(1)
    output_alsa_write(alsa_dev, &signal);
  
  snd_pcm_close(alsa_dev);
 } else if (config->output_mode == OUTPUT_UC) {
  /// uC czyli port szeregowy
  DEBUG()
  int uC_dev = output_uC_init(config);
  output_uC_write(uC_dev, &signal);
 } else {
  fputs("Unknow output mode", stderr);
 }
 DEBUG()
 
 signal_free(&signal); DEBUG()
 config_free(config); DEBUG()
 
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from main.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/generator/main.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).