help.c

#include "help.h"

#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h> 

void print_help(FILE *output, char *name, int code) {
 fprintf(output, "USAGE:\n");
 fprintf(output, "%s -o dsp|alsa|uC -r val [-d disp_file] config_file\n", name);
 fprintf(output, " -o dsp|alsa|uC   Output mode\n");
 fprintf(output, " -O device     Output device\n");
 fprintf(output, " -r val       sampling Rate in Hz\n");
 fprintf(output, " -d disp_file    write data to Display file\n");
 fprintf(output, " config_file is a text file contains signal description\n");
 fprintf(output, "\n");
 fprintf(output, "Format of config_file:\n");
 fprintf(output, "TIME number_of_periods time_of_one_period\n");
 fprintf(output, "MACRO_NAME macro_parametr\n");
 exit(code);
}

void print_parse_error(int line, const char *info) {
 fprintf(stderr, "ERROR: Unparsable line %d in config file\n", line);
 if (info != NULL) fputs(info, stderr);
 exit(-1);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from help.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/generator/help.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).