config.h

#ifndef _CONFIG_H
#define _CONFIG_H

//#define DEBUG() printf("%s:%d\n", __FILE__, __LINE__);
#define DEBUG()

#include <stdio.h>

typedef enum {
 OUTPUT_DSP = 1,
 OUTPUT_ALSA,
 OUTPUT_UC
} OUTPUT_MODES;

typedef enum {
 SQUARE = 1,
 SIN,
 SAW_R,
 SAW_L,
 TRIANGLE,
 FUNCTION,
 PCM
} MACROS;

typedef struct config_t {
 OUTPUT_MODES output_mode;
 char *output_device_name;
 int rate;
 FILE *config_file;
 FILE *display_file;
 
 double one_period_time;
 int num_of_periods;
 
 MACROS macro;
 double macro_args[2];
 
 char *function;
 int function_len;
} config_t;

void clean_line(FILE *file);
void clean_white_space(FILE *file);

config_t* config_init(void);
void config_read_cmdline(config_t *config, int argc, char *argv[]);
void config_parse_file(config_t *config);
void config_free(config_t *config);

#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from config.h



Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/generator/config.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).