CommonsConfig.conf

# lista repozytoriów automatycznie aktualizowanych przy zamykaniu systemu
# nazwy wymienione na liście wchodzą w skład nazwy katalogu .bzr danego repo w nastepujacy sposob:
# .CommonsConfig-BZR-nazwa
# jako że nazwy są powiązane z ścieżką składowania kopii na serwerze nie jest możliwe używanie takiejsamej nazwy
# na dwuch hostach jeżeli chcemy aby były to różne repozytoria
BZR_REPO_LIST_AUTOPUSH="global `hostname`"

# lista repozytoriów bzr których kopie robocze aktualizujemy przy starcie systemu
BZR_REPO_LIST="$BZR_REPO_LIST_AUTOPUSH "

# lista plików przechowywanyach na SSHFS złożona z linii postaci:
# sciezka/do_pliku/na_sshf sciezka/do_pliku/w_home
SSHFS_LINK_LIST="psi-history .psi/profiles/domyslny/history
knotes.ics .kde/share/apps/knotes/notes.ics
addressbook-dir .kde/share/apps/kabc/stdvcf"

# lista plików trzymanych w bzr
bzr_auto_add() {
 case $1 in
 "global")
  ADD_LIST=".kde/share/apps/konqueror/bookmarks.xml
  .kde/share/apps/kabc/std.vcf
  .kde/share/config/kmailrc
  .kde/share/config/emaildefaults
  .kde/share/config/emailidentities
  .kde/share/config/knoderc
  .kde/share/apps/knode
  .linphonerc
  .kde/share/services/searchproviders
  .kde/share/config/konversationrc
  .gEDA
  .pcb
  .tex
  .w3m/config
  .bashrc
  .ssh/config
  .vimrc
  .gnupg
  .CommonsConfig-SSHFS.local_backup"
 ;;
 "`hostname`")
  ADD_LIST="
  .ssh/authorized_keys
  .psi/profiles/domyslny/config.xml
  .psi/profiles/domyslny/options.xml
  .bin"
 ;;
 esac
  bzr add $ADD_LIST
}

# konfiguracja dostępu do hosta udostępniającego BZR
BZR_HOST=""
BZR_REMOTE_DIR=""

# konfiguracja dostępu do hosta udostępniającego SSHFS
SSHFS_HOST="$BZR_HOST"
SSHFS_REMOTE_DIR="$BZR_REMOTE_DIR/SSHFS"

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from CommonsConfig.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/commons_config_system/CommonsConfig.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).