NutOS Jabber Notify Pack

Jest to zestaw klienta i serwera (opartego o mechanizm wyświetlania wiadomości wykorzystywany w bramce web), który pobiera z mysql dane o wiadomnościach jabbera i przsyła je do klienta - opartego na Mmnet02 i NutOSie. Okresowo wysyłany jest komunikat UDP o ilości wiadomości, natomiast po nawiązaniu połączenia przez klienta wysyłane są kolejne wiadomości.

POBIERZ

Więcej na temat Mmnet02 i NutOSie w układy programowalne.

O C API dla MySQL więcej można znaleźć w API MySQL C na LinuxFocusCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/other_projects/NutOS_IM_notify) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-02 20:39:07 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).