Komendy do zarządzania systemem :: Sieć :: Użytkownicy :: Konsola na porcie szeregowym :: Dyski i filesystemy - ZFS, NFS, ... :: Zasoby systemowe :: Sztuczki :: Linki

Poradnik *Solarisoy

Komendy do zarządzania systemem

Sieć

Konfiguracja sieci odbywa się w kilku plikach konfiguracyjnych - są to:

Sieć opartą na takiej konfiguracji uruchamiamy svcadm enable svc:/network/physical:default (przed tym należy wyłączyć inne sposoby konfiguracji sieci - w szczególności svcadm disable svc:/network/physical:nwam).

Użytkownicy

Konta użytkowników konfiguruje się w standardowych /etc/passwd /etc/shadow /etc/group (które możemy zarządzać bezpośrednio bądź poprzez komendy typu useradd). Natomiast system ten posiada mechanizm "ról" pozwalający na nadanie pewnym użytkownikom większych praw (coś na kształt sudo) - mechanizm ten konfigurowany jest w pliku /etc/user_attr, który możemy zarządzać także przy pomocy komendy roleadd i pokrewnych.

Konsola na porcie szeregowym

Jest to szczególnie przydatne w Solarisach działających na maszynach z jakimś ILOM/ALOM/ELOM. Aby uruchomić ją należy zadbać o następujące wpisy (zakładamy tutaj iż interesującym nas portem jest pierwszy port szeregowy - może się to różnić w zależności od konfiguracji sprzętowej) w /boot/solaris/bootenv.rc:

setprop ttya-rts-dtr-off false # na SUN FIRE X4540 true
setprop ttya-ignore-cd true
setprop ttya-mode 9600,8,n,1,-
setprop console text

oraz w /rpool/boot/grub/menu.lst (ta ścieżka wskazuje położenie konfiguracji gruba gdy / jest na zfs'ie, a config dla takiego przypadku jest podany):

serial --unit=0 --speed=9600 --ord=8 --parity=no --stop=1
terminal --timeout=5 serial console
timeout 5
default 0

title OpenSolaris
# uwaga: po zbootowaniu z ta konsola nie będzie działała graficzna konsola na ILOM
findroot (pool_rpool,0,a)
bootfs rpool/ROOT/opensolaris
kernel$ /platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix -B $ZFS-BOOTFS,console=ttya -kv -m verbose
module$ /platform/i86pc/$ISADIR/boot_archive

Dyski i filesystemy - ZFS, NFS, ...

Na koniec kilka słów na temat zarządzania dyskami oraz ZFS. Urządzenia reprezentujące dyski znajdują się w /dev/dsk/ i mają nazwy oparte na schemacie c{numer_kontrolera}t{numer_"tasku"}d{numer_dysku_w_tasku}, na końcu może być sX oznaczające partycje solarisowa X (numerujemy od zera) lub pX oznaczający odpowiednią partycje x86 (0 == cały dysk). pX nie występują na sparc'ach, s2 odnosi się tradycyjnie do partycji "backup" obejmującej cały dysk (partycje solarisowe mogą się nakładać). Do zarządzania dyskami służy komenda format, w jej ramach mamy do dyspozycji polecenia takie jak:

Takie podejście do zarządzania dyskami narzuca skojarzenia z OpenBSD i jego "disklabel", jest ono zresztą rzeczą dość charakterystyczną dla nie PC centrycznych systemów.

Do zarządzania i obsługi ZFS służą zasadniczo dwa narzędzia:

Udostępnianie zasobów po NFS odbywa się za pomocą komendy share -F nfs -o rw=hostA:hostB,ro=hostC /sciezka/do/eksportu. Komendy te mogą być wpisane do pliku /etc/dfs/dfstab celem automatycznego ich wykonywania przy starcie systemu. DNS dla hostów podawanych w komendzie share musi być wpisany w /etc/hosts (nawet jeżeli jest skonfigurowany normalny DNS). Można także zdefiniować eksport NFSowy w samym ZFSie (jest to o tyle lepsze że nie rodzi problemów z kolejnością podmontowywania i robienia exportu) - służy do tego komenda zfs set sharenfs=on eksportowany/katalog;, opcje eksportowania ustawia się wtedy w sposób następujący sharemgr set -P nfs -S sys -p rw=hostname zfs/eksportowany/katalog, a sprawdzić można je za pomocą sharemgr show -p. Ponadto należy zwrócić uwagę na niską wydajność NFS'a ciągniętego z ZFSa w niektórych zastosowaniach (związaną z realizacją sync) - wybitnym tego przykładem może być konwersja z bmp do tif przy pomocy convert (operacja gdy zapis jest robiony na nfs ta trwa 80 razy dłużej niż gdy jest robiony lokalnie a wynik jest przenoszony na nfs).

Należy też wspomnieć iż istnieje konkurencyjna wobec ZFS technologia tego typu systemów plików, nie mającą obecnie wolnej implementacji, jest nią WAFL.

Zasoby systemowe

W Linuxie większości ustawień systemowych (np. wielkość segmentu pamięci dzielonej) dokonuje się przez system /proc (niekiedy przez /sys). W przypadku Solarisów tradycyjną metodą są ustawienia w /etc/system np.

forceload: sys/shmsys
set shmsys:shminfo_shmmax=3221225472

A bardziej nowoczesną (i preferowaną) metodą konfiguracja poprzez projekty (szczegóły w man resource_controls). Baza projektów znajduje się w pliku /etc/project, a ustawień dokonuje się poprzez projadd i projmod np.:

# utworzenie projektu
projadd user.postgres
# ustawienie parametrów projektu
projmod -s -K "project.max-shm-memory=(priv,8G,deny)" user.postgres
# dodanie użytkownika do projektu
projmod -a -U postgres user.postgres

Sztuczki

Często na Solarisie w vim w trybie edycji niepoprawnie działają strzałki - aby to naprawić należy do ~/.vimrc dodać:

:map OD <Right>
:map OC <Left>
:map OB <Down>
:map OA <Up>

Może się jednak zdarzyć że gdy vim uruchamiamy jako vi te kombinacje nie będą działać wtedy do ~/.bashrc należy dodać:

VIM=`which vim`
if [ -x $VIM ]; then
	alias 'vi'="$VIM"
fi

Jeżeli korzystamy z tcsh (lub csh) należy odpowiedni konfig przygotować dla tej powłoki, chyba że wolimy basha (a w passwd musi być tcsh bo np. na części maszyn basha nie ma) to możemy wpisać do ~/.login:

env | grep DISPLAY > /dev/null
if ( $? != 0 && -x /bin/bash ) then
	exec /bin/bash $argv
endif

Solarisowy cron wymaga aby użytkownik który z niego korzysta miał w /etc/shadow w polu hasła coś innego niż *LK*, logi crona można znaleźć w /var/cron/log.

Linki

Zachęcam także do zapoznania się z Solaris x86 FAQ.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/operating_systems_config/solaris) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 11:34:44 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).