syslog-ng

/var/log/dovecot.log /var/log/mail-else.log /var/log/apache.log /var/log/www.log /var/log/cron.log /var/log/kernel.log /var/log/auth.log /var/log/mysql.log /var/log/postgres.log /var/log/elselog.log {
  rotate 4
  missingok
  notifempty
  weekly
  compress
  postrotate
   /etc/init.d/syslog-ng reload >/dev/null
  endscript
}

/var/log/emergency.log /var/log/auth.err.log {
  rotate 6
  missingok
  notifempty
  weekly
  compress
  postrotate
   /etc/init.d/syslog-ng reload >/dev/null
  endscript
}

/var/log/exim.log /var/log/kernel-debug.log {
  rotate 12
  missingok
  notifempty
  weekly
  compress
  postrotate
   /etc/init.d/syslog-ng reload >/dev/null
  endscript
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from syslog-ngCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/operating_systems_config/servers/syslog-ng) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).