syslog-ng.conf

options {
 # nie wpisujemy nazwy hosta do logów
 chain_hostnames(0);
 
 time_reopen(10);
 time_reap(360);
 log_fifo_size(2048);
 
 # może tworzyć katalogi
 create_dirs(yes);
 
 # prawa do plików logów
 owner(root);
 group(adm);
 perm(0640);
 dir_perm(0755);
 
 # nie używamy DNS
 use_dns(no);
};

source all_src {
 internal();
 unix-stream("/dev/log");
 file("/proc/kmsg" log_prefix("kernel: "));
};


#######################
#           #
#  DEFINICJE LOGOW  #
#           #
#######################


#
# EMERGENCY
#

destination std_console { file("/dev/ttyS0"); file("/dev/tty1"); };
destination all_console { usertty("*"); };
destination emergency_fd { file("/var/log/emergency.log"); };

filter emergency { level(crit,alert,emerg); };

log {
 source(all_src);
 filter(emergency);
 destination(std_console);
 destination(all_console);
 destination(emergency_fd);
};


#
# poczta - exim, dovecot
#

destination exim_fd { file("/var/log/exim.log"); };
destination dovecot_fd { file("/var/log/dovecot.log"); };
destination mail_fd { file("/var/log/mail-else.log"); };

filter exim { facility(mail) and program("exim"); };
filter dovecot { facility(mail) and program("dovecot"); };
filter mail { facility(mail); };

log {
 source(all_src);
 filter(exim);
 destination(exim_fd);
 flags(final);
};
log {
 source(all_src);
 filter(dovecot);
 destination(dovecot_fd);
 flags(final);
};
log {
 source(all_src);
 filter(mail);
 destination(mail_fd);
 flags(final);
};


#
# www - apache
#

destination apache_fd { file("/var/log/apache.log"); };
destination www_fd { file("/var/log/www.log"); };

filter apache { facility(daemon) and program("apache"); };
filter www { facility(local0) and program("www"); };

log {
 source(all_src);
 filter(apache);
 destination(apache_fd);
 flags(final);
};
log {
 source(all_src);
 filter(www);
 destination(www_fd);
 flags(final);
};


#
# systemowe - cron, jądro
#

destination cron_fd { file("/var/log/cron.log"); };
destination kernel_fd { file("/var/log/kernel.log"); };
destination kernel_debug_fd { file("/var/log/kernel-debug.log"); };

filter kern { facility(kern); };
filter kernel_debug { facility(kern) and level(debug); };
filter cron { facility(cron) or facility(auth) and program("cron"); };

log {
 source(all_src);
 filter(cron);
 destination(cron_fd);
 flags(final);
};
log {
 source(all_src);
 filter(kernel_debug);
 destination(kernel_debug_fd);
 flags(final);
};
log {
 source(all_src);
 filter(kern);
 destination(kernel_fd);
 flags(final);
};


#
# autoryzacja
#

destination auth_fd { file("/var/log/auth.log"); };
destination auth-err_fd { file("/var/log/auth.err.log"); };

filter auth { facility(auth); };
filter auth-err { facility(auth) and level(warning,err,crit,alert,emerg); };

log {
 source(all_src);
 filter(auth-err);
 destination(auth-err_fd);
 flags(final);
};
log {
 source(all_src);
 filter(auth);
 destination(auth_fd);
 flags(final);
};


#
# bazy danych - mysql, postgres
#
destination mysql_fd { file("/var/log/mysql.log"); };
destination postgres_fd { file("/var/log/postgres.log"); };

filter mysql { program(".*mysql.*"); };
filter postgres { program("postgres"); };

log {
 source(all_src);
 filter(mysql);
 destination(mysql_fd);
 flags(final);
};
log {
 source(all_src);
 filter(postgres);
 destination(postgres_fd);
 flags(final);
};


#
# wszystko inne (co sięnie załapało wcześniej)
#

destination elselog_fd { file("/var/log/elselog.log"); };

log {
 source(all_src);
 destination(elselog_fd);
 flags(final);
};

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from syslog-ng.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/operating_systems_config/servers/syslog-ng.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).