Ogólna konfiguracja :: Instalacja oprogramowania :: Dyski :: Debian GNU/kfreebsd :: Więcej informacji

Poradnik *BSD

Ogólna konfiguracja

Zgodnie z unixową tradycją informacje konfiguracyjne przechowywane są w plikach umieszczonych w katalogu /etc. Do najważniejszych należy zaliczyć:

Mamy możliwość manualnej konfiguracji sieci poprzez komendy typu ifconfig, route itp, np.:

# dodatkowy adres IP:
ifconfig bge0 inet 192.168.24.13 netmask 255.255.0.0 alias
# w FreeBSD zamiast alias można dać tez add

# ustawienie routingu domyślnego
route add default 192.168.0.1

# informacja o routingu (odpowiednik linuxowego route -n /ip route sh):
netstat -rn

Możliwe jest też bardziej wyrafinowane (niż wrzucenie tych komend do skryptu startowego) skonfigurowanie sieci na stałe, np. w FreeBSD służą do tego opcje w /etc/rc.conf:

ifconfig_bge0="inet 192.168.24.1 netmask 255.255.0.0"
ifconfig_bge0_alias0="inet 192.168.24.13 netmask 255.255.0.0"
defaultrouter="192.168.0.1"

# lub dla DHCP na domyślnym interfejsie:
ifconfig_DEFAULT="DHCP"

Systemy z rodziny *BSD oferują jeden lub kilka (FreeBSD wszystkie trzy) z następujących mechanizmów firewall'a: ipf, ipfw, pf. Zazwyczaj za realizację funkcji typu NAT, jak i bardziej zaawansowanego routingu odpowiadają osobne daemony. Warto zainteresować się także programem netfwd.

W FreeBSD dość istotne parametry można także ustawiać za pomocą sysinstall. W tym miejscu warto zwrócić uwagę drobne różnice składniowe w standardowych komendach - np. ifconfig.

Z innych przydatnych administracyjnych komend FreeBSD należy wspomnieć o:

Instalacja oprogramowania

Zarówno FreeBSD, jak i OpenBSD oferują oprogramowanie w postaci pakietów binarnych, jak i systemu portów. Porty to przygotowane do łatwego kompilowania źródła (coś na kształt pakietów źródłowych). Instalacja programów znajdujących się w paczkach binarnych jest dość prosta i sprowadza się do wydania komendy pkg_add -r nazwa_pakietu. Aby to zadziałało oczywiście pakiet musi znajdować się w repozytorium w postaci pliku nazwa_pakietu.tbz. Natomiast sam adres repozytorium może być modyfikowany poprzez ustawianie zmiennej środowiskowej PACKAGESITE np. export PACKAGESITE=ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-6.4-release/Latest/. Wyeksportowanie tej zmiennej może być niekiedy konieczne do instalacji pakietu.

Znalezienie w jakim pakiecie jest potrzebna nam aplikacja ułatwiają serwisy takie jak: http://www.freebsd.org/ports/. Do zarządzania pakietami przydają się także komendy takie jak: pkg_info, pkg_version i pkg_delete.

Dyski

Systemy *BSD korzystają z własnego sytemu partycjonowania dysku (tzw. disklabel). Polega to na tym iż na wybranym dysku (/dev/adX, w OpenBSD /dev/wd...) w ramach jednej "zwyczajnej" partycji (zwanej partycją fdiskową, lub segmentem) /dev/adXsY tworzone są partycje BSD (oznaczane literami od a do h). Więcej na temat tego mechanizmu w Tworzenie partycji z wykorzystaniem Disklabel.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na podobieństwo w zarządzaniu dyskami do Solarisa. Standardowymi dla tych systemów systemami plików są FFS, UFS.

Debian GNU/kfreebsd

Instalacja

Proces instalacji systemu z rootfs na zfs opisałem szczególowo na protalu DUG. Najważniejsze wydaje się zastosowanie tablicy partycji GPT i wgranie w nią GRUB2 o czym piszę także tutaj.

Konsola szeregowa

Aby wystawić konsolę Debian GNU/kfreebsd na pierwszy port szeregowy z prędkością 9600 należy:

  • wpisać konsole na cuau0 do /etc/inittab - T0:23: respawn:/sbin/getty -L cuau0 9600 vt100
  • dodać ją do /etc/securetty
  • (aby ogladać komunikaty startowe) w /etc/grub.d/10_kfreebsd w linii wypisujacej "kfreebsd" (kfreebsd ${rel_dirname}/${basename}) dopisać na koncu -D -h
  • wydać polecenie update-grub2

Pełniejszy zestaw opcji w command line gruba po wpisaniu kfreebsd --help

Więcej informacji

Zobacz w Sieci: Podręcznik FreeBSD, OpenBSD - Dokumentacja i FAQ, Wprowadzenie do FreeBSD i Uniksa, Mosty filtrujące.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/operating_systems_config/bsd) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 11:34:08 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).