xmpp2smtp.xsl

<?xml version="1.0"?>

<!--
Copyright (c) 2010, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD-type license

Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania
modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o
prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki
użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This program is free software. Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright
notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR
own risk.
-->

<xsl:stylesheet version="2.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
 xmlns:d="urn:xmpp:delay"
 exclude-result-prefixes="fn"
>
 <xsl:output method='text' encoding='utf-8' />

 <xsl:variable name="LF"><xsl:text>
</xsl:text></xsl:variable>

 <xsl:strip-space elements="*" />
 
 <xsl:template match="message">
  <text>IM from:  </text>
  <xsl:value-of select="@from"/>
  <xsl:value-of select="$LF"/>
  <xsl:apply-templates select="subject"/>
  <xsl:apply-templates select="body"/>
  <xsl:apply-templates select="d:delay"/>
  <xsl:value-of select="$LF"/>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="subject">
  <text>  subject: </text>
  <xsl:value-of select="."/>
  <xsl:value-of select="$LF"/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="body">
  <text>  body:  </text>
  <xsl:value-of select="."/>
  <xsl:value-of select="$LF"/>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="d:delay">
  <text>  date:  </text>
  <xsl:value-of select="@stamp"/>
  <xsl:value-of select="$LF"/>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from xmpp2smtp.xslCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/xmpp/xmpp_smtp/xmpp2smtp.xsl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).