xmpp2smtp.sh

#!/bin/bash

#/usr/bin/psql "select xml from spool where username=\"$1\""


if [ -f /var/lib/ejabberd/xmpp2smtp.seq.txt ]; then
  MIN_SEQ=`cat /var/lib/ejabberd/xmpp2smtp.seq.txt`
fi
MIN_SEQ=${MIN_SEQ:-0}

MAX_SEQ=`echo "select MAX(seq) from spool" | /usr/bin/psql -t | tr -d ' '`
MAX_SEQ=${MAX_SEQ:-0}

for user in $1; do
  SQL="select xml from spool where seq > $MIN_SEQ and seq <= $MAX_SEQ and username='$user'"
  ( echo "<offline_message>"
    echo "$SQL" | /usr/bin/psql -t
    echo "</offline_message>"
  ) | xalan -xsl `dirname $0`/xmpp2smtp.xsl 2> /dev/null | mail -E -s "XMPP Notify" $user
done

echo $MAX_SEQ > /var/lib/ejabberd/xmpp2smtp.seq.txt

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from xmpp2smtp.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/xmpp/xmpp_smtp/xmpp2smtp.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-05-30 10:23:35 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).