ejabberd_alias_check.sh

#!/bin/bash

ALIAS_FILE='/etc/ejabberd/aliases'

# FILE format:
# aliasname aliasdomain realname realdomain aliasflag
#
# aliasname == * => any user in this domain
# aliasdomain == * => this user in any domain
# realname OR realdomain == % use orginal aliasname OR aliasdomain
# aliasflag == real (OR not set for exist alias) => move msg to real user
# aliasflag == copy => copy msg to real user
# aliasflag == alias => save message only for alias user

read tmp
read user serwer;

real_user=`awk -v name=$user -v host=$serwer '
 BEGIN {
  ctrl=0
  real_user=name
  real_host=host
  flag=""
 }
 $1==name && $2==host {
  real_user=$3
  real_host=$4
  flag=$5
  ctrl=3
  nextfile # end of parsing file
 }
 $1=="*" && $2==host && ctrl<1 {
  real_user=$3
  real_host=$4
  flag=$5
  ctrl=1
 }
 $1==name && $2=="*" && ctrl<2 {
  real_user=$3
  real_host=$4
  flag=$5
  ctrl=2
 }
 END {
  if (real_user == "%")
   real_user=name
  if (real_host == "%")
   real_host=host
  if (flag == "") {
   if (ctrl == 0)
    flag="alias"
   else
    flag="real"
  }
  printf("%s %s %s", real_user, real_host, flag)
 }' $ALIAS_FILE`

#echo "name=$user host=$serwer" >&2
#echo "$real_user $ALIAS_FILE" >&2

printf "\x0\x"$(printf "%X" $(( `echo ${real_user} | wc -c` - 1 )) )
# wc a nie ${#ala} bo wc liczy bajty a nie znaki (UTF-8)
echo "${real_user}"

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from ejabberd_alias_check.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/xmpp/ejabberd_aliases/ejabberd_alias_check.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).