voicemail.conf

; konfiguracja poczty głosowej
; http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Asterisk+config+voicemail.conf

[general]
; formaty zapisu wiadomosci
format=wav49 ;wav|gsm|wav49

; wysyłaj powiadomienia o poczcie
sendvoicemail=yes

; temat wiadomości
emailsubject=[PBX]: Nowa wiadomosc glosowa ${VM_MAILBOX}

; treść wiadomości
emailbody=Hello\n\nYou have new voicemail message from ${VM_CALLERID}.\nRecord time: ${VM_DATE}, record long: ${VM_DUR}.\n

; adres poczty do pola FROM: dla powiadomien
serveremail=asterisk

; format czasu użyty w wiadomości
emaildateformat=%Y-%m-%d %H:%M:%S

; kodowanie wiadomości
charset=UTF-8

; załączaj do maila plik dźwiękowy z zapisem zostawionej wiadomości
attach=yes

; usuwaj wiadomości po wysłaniu powiadomienia
; uwaga: opcja ta zdeklarowna w tym miejscu może nie działać
; należy podawać ją w opcjach każdego z użytkowników jako delete=1
delete=yes

; maksymalna ilość zalogowanych równocześnie urzytkowników
maxlogins=3

; maksymalna ilość wiadomości w skrzynce
maxmsg=20

; maksymalna długość wiadomości (w sek.)
maxmessage=180

; minimalna długość wiadomości powodująca jej pozostawienie (w sek.)
;minmessage=3

; maksymalna długość wiadomości powitalnej (w sek.)
;maxgreet=60

; długość ciszy powodująca przerwanie nagrywania (0 - wyłącza)
;maxsilence=0

; spis skrzynek - kontekst domyślny
[default]
; inkludujemy spis skrzynek, wpisy są postaci:
;   nazwa/numer => haslo,opis,email_dla_powiadomien,pager_email,dodatkowe_opcje_rozdzielane|
; typowo:
;   USERID => SECRET,,ADRES@EMAIL,,delete=1
#include <voicemail-local.conf>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from voicemail.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/voicemail.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).