sip.conf

; konfiguracja kont SIP
; http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Asterisk+config+sip.conf

[general]
; słuchanie na porcie 5060 po ipv4 i ipv6 (wspólny socket) po udp, tcp, tsl
bindport=5060
udpbindaddr=::
tcpenable=yes
tcpbindaddr=::
tlsenable=yes
tlsbindaddr=::

; połączenia przychodzące po SIPie trafią do kontekstu "incoming_from_external"
; dla połączeń od naszych klientów ustawienie to zostanie nadpisane
; zatem do tego kontekstu trafią rozmowy przychodzące od "obcych"
context=incoming_from_external

; używamnie rekordów SRV dla połączeń wychodzących
srvlookup=yes

; wspieramy połaczenia wideo
videosupport=yes

; akceptujemy wszystkie kodeki
allow=all

; DTMF zgodnie z RFC2833
dtmfmode=rfc2833

; nie pozwalamy na przejście na połączenia bezpośrednie p2p
; między klientami (z pominięciem PBX)
;
; nawet gdy canreinvite == yes to wystąpienie jakiejkolwiek z opcji TKWtkw w Dial()
; blokuje możliwość przejścia na połączenioe p2p
canreinvite=no
directmedia=no

; sprawdzamy obecność klienta co 3s
qualify=3000

; dość szybkie wygasanie rejestracji - w trakcie tego czasu (wartość w sekundach)
; dla rozmów idących do peer'a jest on identyfikowany w oparciu o ip, czyli
; aby mógł odebrać rozmowę nie musi się autoryzować
maxexpirey=60
defaultexpirey=60

; nie potrzebujemy wsparcia dla NAT
nat=no


; domena dodawana do identyfikacja dzwoniącego
; FIXME: niestety nie działa jako lokalne dla friend, a callerid nie pozwala na ustawianie domeny
fromdomain=moja.domena


; plik przeznaczony do umieszczania wpisów postaci:
; register => [peer?][transport://]user[@domain][:secret[:authuser]]@host[:port][/extension][~expiry]
; typowo postaci:
; register => login[:password[:authuser]]@host[:port][/extension]
; powodujących rejestrację Asteriska jako perr'a u zewnętrznych operatorów SIP
; umożliwia to zapewnienie wyjścia do ich systemów telefonicznych lub do PSTN
#include <sip-register.conf>


; szablon typowego telefonu i provider'a SIP
[std-phone](!)
    type=friend
 ; wymagamy rejestracji z użyciem loginu i hasła
 host=dynamic

; plik przeznaczony do definiowania telefonów SIPowych
#include <sip-phone.conf>
; typowe wpisy dla telefonów:
; [USERID](std-phone)
;  ; kontekst w extensions.conf do którego trafią rozmowy przychodzące od "USERID"
;  context = input/USERID
;  ; hasło, które służy do autoryzowania się użytkownika "USERID"
;  secret = haslo
;  ; dane wysyłane jako identyfikacja dzwoniącego
;  callerid = Imie Nazwisko <numer albo identyfikator>


; szablon typowego dostawcy usług SIP
[std-provider](!)
 type=peer
 ; pozwalamy na przyjmowanie połączeń od dostawcy bez autoryzowania
 insecure=invite

; plik przeznaczony do definiowania dostawców SIPowych
#include <sip-provider.conf>
; typowe wpisy dla peerów ziwązanych z "register",
; czyli kont u operatorów zewnętrznych z którymi się łączymy:
; [SIP-PROVIDER](std-provider)
;  ; dane umożliwiające logowanie
;  ; (te same co w register - odpowiednio: login, password, host)
;  username=login
;  secret=password
;  host=adres.domenowy.dostawcy
;  ; dane identyfikujące użytkownika u dostawcy
;  fromuser=login
;  fromdomain=domena.konta
;  ; przyjmowane połączenia trafią do podanego w register extension kontekstu:
;  context=input_from/SIP-PROVIDER
; dzwonienie przez operatora realizujemy poprzez:
; Dial(SIP/{$ADDRESS}@user-sipprovider-out)
; uwaga 1: w nazwach kontekstów lepiej nie używać kropek celem łatwego odróżniania od domen SIP
; uwaga 2: jeżeli jest kilka kont SIP od tego samego providera nie ma łatwej metody kierowanuia
;     ich do różnych kontektstów, należy wtedy kozystać z register z /extension
;     i w wspólnym kontekscie rozrózniać właśnie po tym extension,
;     patrz przykład w: http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+config+sip.conf

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sip.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/sip.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).