jabber.conf

[general]
; automatyczna rejestracja i usuwanie ...
;autoregister=yes
;autoprune=yes

; automatyczne akceptowanie subskrypcji
auth_policy=accept


; konto służące do powiadomień o przychodzących połączeniach
[notify]
type=client

; konfiguracja dostępu do serwera XMPP
serverhost=opcode.eu.org
username=asterisk@opcode.eu.org/asterisk
secret=XXXXXXX
port=5222
usetls=yes

; status i opis
status=available
statusmessage="I am asterisk server"


; konta służące użytkownikowi do komunikacji z voip'em jabberowym (jingle/gtalk)
#include <jabber-users.conf>
; typowe wpisy:
;  [rrp1]
;   type=client
; 
;   ; konfiguracja dostępu do serwera XMPP
;   serverhost=opcode.eu.org
;   username=rrp@voip.opcode.eu.org/asterisk
;   secret=XXXXXXXX
;   port=5222
;   usetls=yes
; 
;   ; status i opis
;   status=available
;   statusmessage="This is VoIP (jingle/gtalk) only account, real IM account is rrp@opcode.eu.org"

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from jabber.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/jabber.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).