ivr.lua

function ivr_play_and_read(filename, timeout)
 app.Read("ivr_exten", filename, 1, nil, 1, timeout)
 ivr_exten = channel["ivr_exten"]:get()
 app.Verbose(verb, "DTMF input: " .. ivr_exten)
 if ivr_exten == "" then
  return false
 else
  return ivr_exten
 end
end;

function ivr_play_and_goto(filename1, timeout, filename2, context)
 ivr_exten = ivr_play_and_read(filename1, 6)
 if ivr_exten then
  return app.goto(context,ivr_exten,1)
 else
  app.Playback(filename2)
  app.Hangup()
 end
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from ivr.luaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/ivr.lua) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).