features.conf

[general]
; zakres numerow uzywanych do odbierania zaparkowanych rozmow
parkpos => 7800-7899

; czas na odebranie zaparkowanej rozmowy
parkingtime => 300

; Maksymalny odstep (ms) miedzy cyframi prefiksu przejscia do "feature"
featuredigittimeout = 1500

; Maksymalny odstep (sek) miedzy cyframi numeru na ktory transferujemy
transferdigittimeout => 4

[featuremap]
; przekazywanie na inny numer
blindxfer => *1

; przekazywanie na inny numer z wczesniejszym polaczeniem sie z tym numerem 
atxfer => *2

; rozlaczenie z numerem na ktory przekazujemy i powrot do przekazywanego (przy atxfer)
; FIXME nie działa powrót :-(
disconnect => *0

; parkowanie rozmowy
parkcall => *3

[applicationmap]

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from features.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/features.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).