extensions.ael

context after_dial {
 s => {
  goto calling|1;
  goto called|1;
 };

 calling => {
  Verbose(2, "after_dial for dial calling");
  Answer();
  // musi tutaj wystąpić coś co puści jakąś sygnalizację (audio?) w kanał
  // w oczekiwaniu na zbridge'owanie ... Ringing() wydaje się najlepsze
  Ringing();
  // musi tu być coś co spowoduje czekanie ...
  WaitExten(0.6);
  Hangup();
 };
 
 called => {
  Verbose(2, "after_dial for channel called from: ${CALLING_CHANNEL}");
  Ringing();
  Wait(0.3); // nie wiem dlaczego, ale musimy tu poczekać
  Answer();
  Bridge(${CALLING_CHANNEL}, "tTkK");
  Wait(1);
 };

 h => {
  System(sleep 3);
  NoOp();
 };

 // dla wszystkich pozostałych numerów (mogą przyjść z funkcji transferu)
 // wracamy do dialplanu w lua
 _. => {
  goto input_from_transfers|${EXTEN}|1;
 };
};

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from extensions.aelCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/extensions.ael) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).