addresses.lua

default_domain = "opcode.eu.org"
local_domains["opcode.eu.org"] = 1


-- na potrzeby jingle / gtalk
extensions["input_for/rrp@voip.opcode.eu.org@opcode.eu.org"] = {
 s = function()
  app.goto("input_for/rrp@opcode.eu.org", "s", "1")
 end;
}

extensions["input_for/rrp@opcode.eu.org"] = {
 s = function(context, exten)
  -- w tym miejscu mogą być umieszczone reguły odpowiedzialne za
  -- filtrowanie połączaeń oraz wybór wywoływanych linii
  channel["REAL_DIAL1_TO"] = "SIP/rrp1&SIP/rrp2"
  channel["REAL_DIAL2_TO"] = ""
  return app.GoTo("1", 1)
 end;
 ["1"] = function()
  app.Verbose(verb, "Do Dial() to " .. channel["REAL_DIAL1_TO"]:get())
  app.JabberSend("notify", "rrp@opcode.eu.org",
     "Połączenie VoIP od: " .. channel["CALLERID(all)"]:get() )
  app.Dial(channel["REAL_DIAL1_TO"]:get(), 40, "G(after_dial^s^1)")

  -- jako że Dial() z G() nie wraca w przypadku uzyskania połączenia
  -- to dojście do tego miejsca oznacza że dzwonienie nie udało się
  -- realizujemy dzwonienie w drugim wariancie (jeżeli jest ustawione)
  if channel["REAL_DIAL2_TO"]:get() ~= "" then
   app.Verbose(verb, "Do (second) Dial() to "
    .. channel["REAL_DIAL1_TO"]:get())
   app.Dial(channel["REAL_DIAL2_TO"]:get(), 40, "G(after_dial^s^1)")
  end

  -- gdy też się nie udało (lub go nie było) to:
  -- 1) ustalamy powód niepowodzenia Dial()
  --   inormacje o nim zawierają zmienne: DIALSTATUS i HANGUPCAUSE
  status1 = channel["DIALSTATUS"]:get()
  status2 = channel["HANGUPCAUSE"]:get()
  app.Verbose(verb, "Dial end with DIALSTATUS: " .. status1
   .. " and HANGUPCAUSE: " .. status2)

  if status1 == "CHANUNAVAIL" then
   -- Żaden telefon nie jest zalogowany.
   dial_error="unavail"
  elseif status1 == "NOANSWER" then
   -- Żadna linia nie została odebrana
   dial_error="no_answer"
  elseif status1 == "BUSY" and status2 == "21" then
   -- Połączenie zostało odrzucone.
   dial_error="reject"
  elseif status1 == "BUSY" and status2 == "17" then
   -- Wszystkie linie są zajęte.
   dial_error="busy"
  else
   -- Połączenie nie może zostać zrealizowane.
   dial_error="error"
  end

  channel["Dial_Error"] = dial_error

  -- 2) przechodzimy do systemu IVR
  return app.GoTo("ivr_after_dial", 1)
 end;
 ["ivr_after_dial"] =function()
  app.Answer()
  ivr_play_and_goto(
   -- Tu numer 222, 443, 895.
   "rrp/hello"
   -- {wiadomość określona w oparciu o zmienną Dial_Error}
   .. "&rrp/dial_".. channel["Dial_Error"]:get()
   -- Proszę wybrać 1 aby ponowić próbę dzwonienia,
   -- lub wybrać 2 aby zostawić wiadomość, lub rozłączyć się.
   .. "&rrp/ivr_intro",
   6,
   -- Brak wyboru - rozłączam.
   "rrp/ivr_hangup"
  )
 end;
 ["2"] = function()
  ivr_play_and_goto(
   -- Jeżeli akceptujesz zasady kontaktu telefonicznego przedstawione
   -- pod adresem www.opcode.eu.org/bercik i twoja wiadomość spełnia
   -- określone tam kryteria proszę wybrać 3.
   -- Prezentacja zasad dostępna także po wybraniu 9.
   "rrp/ivr_intro2",
   6,
   -- Brak akceptacji zasad - rozłączam.
   "rrp/ivr_no_recording"
  )
 end;
 ["3"] = function()
  -- Zasady zostały zaakceptowane. Proszę zostawić wiadomość po sygnale.
  app.Playback("rrp/ivr_recording")
  app.Voicemail("1001", "s")
  app.Hangup()
 end;
 ["9"] = function()
  -- Preferowanym sposobem kontaktu jest poczta elektroniczna -
  -- robert@opcode.eu.org. Odbycie rozmowy telefonicznej na żywo możliwe
  -- jest po wcześniejszym umówieniu się przy pomocy poczty elektronicznej
  -- (lub jeżeli dopisze szczęście i akurat odbiorę).
  -- W pozostałych przypadkach (jeżeli sprawa jest ważna / niecierpiąca
  -- zwłoki a nie masz możliwości wysłania e-mail'a) możliwe jest
  -- zostawienie wiadomości głosowej:
  --  * Przedstaw się.
  --  * Opisz dokładnie sprawę w której dzwonisz (nie zostawiaj informacji
  --   typu "Proszę o kontakt" bez dodatkowych wyjaśnień / opisu sytuacji
  --   i tak dalej).
  --  * Jeżeli oczekujesz kontaktu zwrotnego pozostaw swój adres poczty
  --   elektronicznej (jest to jedyna forma kontaktu zwrotnego).
  -- Wiadomości głosowe nie spełniające powyższych kryteriów oraz
  -- wiadomości głosowe w innych językach niż polski będą ignorowane.
  app.Playback("rrp/ivr_rules")

  ivr_play_and_goto(
   -- Jeżeli akceptujesz powyższe zasady i chcesz zostawić wiadomość
   -- spełniającą określone tam kryteria proszę wybrać 3.
   "rrp/ivr_intro3",
   6,
   -- Brak akceptacji zasad - rozłączam.
   "rrp/ivr_no_recording"
  )
 end;
 i = function()
  app.Playback("pbx-invalid")
  return app.GoTo("ivr_after_dial", 1)
 end;
};

extensions["input_for/demoX@opcode.eu.org"] = {
 include = {"demo_lua"}
};

extensions["input_from/sipprovider2"] = {
 s = function()
  channel["CALLERID(all)"] = channel["CALLERID(name)"]:get()
   .. " @ sipprovider2 <00" .. channel["CALLERID(num)"]:get() .. ">"
  return app.goto("input_for/rrp@opcode.eu.org", "s", "1")
 end;
}


-- konferencje:
-- tworzenie tylko dla zalogowanych klientów
-- dołączanie dla każdego kto zna numer i pin
extensions["local_input_for/7900@opcode.eu.org"] = {
 s = conference_create;
};

extensions["addresses"] = {
 ["_77!"] = function()
  app.Park()
 end;
 ["_78XX!"] = function(context, exten)
  app.ParkedCall(string.sub(exten,1,4))
 end;

 ["_79XX@opcode.eu.org"] = function(context, exten)
  -- przyłączenie do konferencji możliwe jest poprzez numer
  -- tworzony na zasadzie prefix . numer_konferencji
  -- w tym wypadku prefixem jest 79,
  -- a numer konferencji jest zawsze dwu cyfrowy
  conference_enter(string.sub(exten,3,4))
 end;

 ["_74!"] = function()
  app.goto("input_for/demoX@opcode.eu.org", "s", "1")
 end;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from addresses.luaCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip/addresses.lua) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).