VoIP, SIP i Asterisk

Kolejną przydatną usługą są połączenia głosowe realizowane przez protokół IP. Jest to chyba najbardziej wymagająca dla tego protokołu usługa, gdyż wymaga ona bardzo małych opóźnień (dane spóźnione są bezużyteczne, a nie możemy też sobie pozwolić na duży bufor, gdyż usługa realizowana jest w czasie rzeczywistym). Jednak pomimo tych problemów telefonia IP (VoIP) ma liczne zalety - takie jak elastyczność, wysoka konfigurowalność i niskie koszta połączeń (nie jest potrzebny fizyczny kanał a tylko pasmo transmisji danych). Chyba najpopularniejszą softwarową centralką telefoniczną, obsługującą nie tylko VoIP ale także klasyczną telefonię jest Asterisk. Oprogramowanie to jest ponadto, w stanie rozwiązać problemy protokołu SIP z NATem (wystarczy żeby serwer asteriska miał IP z za NATu i publiczne).

Prezentuję tutaj zestaw najistotniejszych plików konfiguracji Asteriska obejmujący:

Warto włączyć rejestrowanie w logu CDR (/var/log/asterisk/cdr-csv/Master.csv) nieudanych prob dzwonienia poprzez opcję unanswered = yes w /etc/asterisk/cdr.conf oraz rejestrowanie przebiegu dzwonienia w /var/log/asterisk/verbose poprzez następujące wpisy w /etc/asterisk/logger.conf:

[logfiles]
	verbose => verbose
	debug => debug
messages => notice,warning,error

Sporym wyzwaniem bywa nie rzadko także odpowiednia konfiguracja kodeków. Podstawowym kodekiem jest G.711 (w dwóch odmianach ulaw / alaw) - zapewnia dobrą jakość, ale wymaga dużego pasma, oprócz niego godnymi zainteresowania jest kilka wolnych kodeków takich jak: G.726, Speex, gsm, iLBC, G.722. Ponadto standardowy Asterisk w chwili obecnej nie wspiera integracji z kontami shellowymi użytkowników, ale można to uzyskać z wykorzystaniem bazy LDAP.

Zobacz w Sieci: voip-info.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/voip) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 11:33:34 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).