callme.c

/** program służy do przygotowywania i umieszczania w odpowiednim katalogu plików
 * wywołujących dzwonienie od asteriska
 *
 * program powinien chodzić z SUID użytkownika na którym działa asterisk
 * (prawa do plików w tym katalogu są restrykcyjnie sprawdzane, ponadto
 * katalog nie powinien być globalnie zapisywalny)
 *
 * program umożliwia dzwonienie do samego siebie w systemie kont opartych
 * o UIDy użytkowników systemowych (opisanym szerzej w
 * "Konfiguracja w ręce użytkowników") i może być wykorzystany np.
 * do powiadamiania o nowej poczcie
 *
 * wymaga to wcześniejszego przygotowania pliku dźwiękowego (np. przy pomocy
 * text2wave) w oparciu o informacje o nowej poczcie (np. w wyniku przetwarzania
 * ~/.procmailrc) oraz wykonania tego programu z argumentem będącym ścieżką do tego pliku
 *
 * ponadto wymaga istnienia odpowiedniego kontekstu w pliku konfiguracyjnym asteriska
 * (w ~/.asteris.cfg w [dial-in] extension new_mail zgodny z podanym w przykładzie)
 *
 * użytkownik musi samodzielnie zadbać o usunięcie pliku dźwiękowego
 * po odpowiednim czasie (np. po 0.5h)
 *
 * działanie programu odpowiada mniej więcej wywołaniu
 * asterisk -rx 'originate SIP/41-tel extension new_mail@user-dial-in'
 * tyle że użytkownik może dzwonić tylko do siebie i wskazać plik do odtworzenia
 *
 * Więcej informacji o wykorzystanym mechanizmie w
 * http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+auto-dial+out
**/

#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
 char fnameA[100], fnameB[130];
 int pid, uid, uid_prefix = 4;
 
 pid = getpid();
 uid = getuid();
 
 sprintf(fnameA, "/var/tmp/callme_%d_%d.txt", uid, pid);
 sprintf(fnameB, "/var/spool/asterisk/outgoing/callme_%d_%d.txt", uid, pid);
 
 uid = uid - 1000;
 
 FILE *plik;
 plik=fopen(fnameA, "w+");
 if (plik == NULL) {
  perror("Blad otwarcia pliku:");
  return -1;
 }
 
 fprintf(plik, "Channel: Local/%d%d\n", uid_prefix, uid);
 fprintf(plik, "CallerID: New Mail <NewMail>\n");
 fprintf(plik, "MaxRetries: 2\n");
 fprintf(plik, "RetryTime: 120\n");
 fprintf(plik, "WaitTime: 45\n");
 fprintf(plik, "Context: %d%d-dial-in\n", uid_prefix, uid);
 fprintf(plik, "Extension: new_mail\n");
 if (argc > 1)
  fprintf(plik, "Set: komunikat=%s\n", argv[1]);
 
 close(plik);
 if ( rename(fnameA, fnameB) ) {
  perror("Blad przenoszenia pliku:");
  return -1;
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from callme.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/user_config/callme.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).