add_mac.php

<?php
/** Skrypt umożliwia logowanie się do systemu phpmyadmin uzywając hasła i loginu konta shelowego
 * na którym umieszczony jest stosowny plik .my.cnf zawierający nazwę uzytkownika i hasło MySQL
 **/

 header('Content-Type: text/html; charset=utf-8', 1);
?><html>
 <head>
  <title>Rejestrowanie nowego komputera w sieci n17.waw.pl</title>
 </head>
 <body>
<?php
 $username = $_POST['username'];
 $password = $_POST['password'];

 if ($username != "") {
  if (! pam_auth($username, $password, &$error)) {
   echo $error;
   exit;
  }
  
  if ($_GET['action'] == "reload") {
   echo "<p>Proszę czekać trwa przeładowywanie ustawień DHCP</p><pre>";
   system("sudo /usr/local/bin/dhcp_user_conf.sh");
   echo "</pre><p>Ustawienia DHCP przeładowane, proszę odnowić adres IP w kliencie</p>";
  } else {
   $mac = shell_exec ("/sbin/ip neigh sh | egrep '^" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . " ' | awk '{printf(\"%s\", $5)}'");
   echo "<p>Logowanie OK.</p>\n";
   echo "<p>Rejestrowanie $mac dla użytkownika: $username</p>\n<pre>";
   system("sudo /usr/local/bin/add_mac.sh $mac $username");
   echo "<pre>";
  }
 } else {
  echo '
  <p>W poniższe pola należy wpisać swój login i hasło do konta shelowego</p>
  <center>
  <form method="post" action="?action='. $_GET['action'] .'" name="login" target="_top">
  <table cellpadding="3" cellspacing="0">
   <tr>
    <td align="right" bgcolor="#E5E5E5"><b>Użytkownik:&nbsp;</b></td>
    <td align="left" bgcolor="#E5E5E5">
     <input type="text" name="username" size="24" class="textfield" />
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td align="right" bgcolor="#E5E5E5"><b>Hasło:&nbsp;</b></td>
    <td align="left" bgcolor="#E5E5E5">
     <input type="password" name="password" size="24" class="textfield" />
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="2" align="center">
     <input type="submit" value="Login" id="buttonYes" />
    </td>
   </tr>
  </table></form></center>';
 }
?>
 </body>
</html>

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from add_mac.phpCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/user_config/add_mac.php) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).