traffic_stats.sh

#!/bin/bash

#
# skrypt generujący statystyki ruchu
# (zaklada sie ze udostepnianie lacza odbywa sie poprzez skrypt router.sh mojego autorstwa)
#

okres_probkowania=30
identyfikator="predkosci"

if [ ! -f /tmp/${identyfikator}_out.txt ]; then
 :> /tmp/${identyfikator}_out.txt
fi

while true; do
 # dane o przeslanych bajtach na IP z iptables -L
 # uwaga: ruch bedacy FORWARD nie jest zaliczany do INPUT/OUTPUT
 # - przy wylaczonym INPUT/OUTPUT FORWARD dziala ...
 iptables -L FORWARD -n -v -x > /tmp/${identyfikator}_in.txt
 iptables -L INPUT -n -v -x >> /tmp/${identyfikator}_in.txt
 iptables -L OUTPUT -n -v -x >> /tmp/${identyfikator}_in.txt
 # AWK ...
 env TZ=UTC awk -v plik_out="/tmp/${identyfikator}_out.txt" '
  # dane z iptables
  $3=="ACCEPT" && $8!="0.0.0.0/0" && $9=="0.0.0.0/0" { wysylane[$8]=$2 }
  $3=="ACCEPT" && $8=="0.0.0.0/0" && $9!="0.0.0.0/0" { odebrane[$9]=$2 }
  # dane z poprzedniego wywolania skryptu
  $3!="ACCEPT" { wysylane_OLD[$1]=$2; odebrane_OLD[$1]=$3 }
  # zapisywanie wynikow
  END {
   #zapis nowych danych (do plik_out)
   czas=systime()
   for(INDEX in wysylane) {
    if (! INDEX in odebrane)
     odebrane[INDEX]=0
   }
   for(INDEX in odebrane) {
    if (! INDEX in wysylane)
     wysylane[INDEX]=0
    printf("%s\t%s\t%s\n", INDEX, wysylane[INDEX], odebrane[INDEX]) > plik_out
   }
   printf("TIME\t%s\n", czas) > plik_out
  
   #zapis statystyki - roznica (na stdout)
   czas=czas-wysylane_OLD["TIME"]
   #printf "IP\t\twysylane\todbierane (z Internetu)\n"
   for(INDEX in wysylane)
    printf("%s\t%9.2f\t%9.2f\n", INDEX, (wysylane[INDEX]-wysylane_OLD[INDEX])/czas, \
     (odebrane[INDEX]-odebrane_OLD[INDEX])/czas)

   printf("OKRES PROBKOWANIA:\t%d s\n", czas)
   printf("DATA:\t%s\n", strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)"))
  }
 ' /tmp/${identyfikator}_in.txt /tmp/${identyfikator}_out.txt > /var/log/${identyfikator}.log
 # spimy ...
 sleep $okres_probkowania
done

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from traffic_stats.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/router/routing/traffic_stats.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).