Skrypty do routingu i podziału pasma

Prezentuję tutaj kilka skryptów dokonujących konfiguracji takiej usługi w systemie Linux: routing.sh, routing.conf i routing_fun.sh odpowiedzialne za routing IPv4 i IPv6. Skrypty te wymagają pela wraz z NetAddr::IP::Util (pakiet libnetaddr-ip-perl w wersji conajmniej 4.007), a także pakietów iptables, iproute oraz jądra z obsługą iptables, ipv6, htb i innych (zalecana jest obsługa imq w trybie AB).

Pokazane w przykładowym pliku konfiguracyjnym markowanie pakietów (ustawianie numerycznych znaczników dostępnych tylko w ramach hosta routującego) możemy użyć nie tylko jak tam pokazano do tc filter czy iptables ale także do kierowania ruchu do różnych tablic routingu. Możemy wykorzystać do tego polecenie ip rule poprzez wykorzystanie selektora fwmark i celu table. Innymi ciekawymi selektorami są: tos (wybór w oparciu o pole TOS), from lub to (adres źródłowy lub docelowy), iif (interfejs z którego przyszedł pakiet), a z celów nat, reject. Różne tabele routingu możemy tworzyć poprzez ip route table NAZWA_TABELI, przy pomocy tego narzędzia możemy tworzyć zaawansowane mechanizmy routingu (routing lokalny, multicastowy, rozgłoszeniowy, ...). Z innych mniej znanych a ciekawych opcji komendy ip warto wspomnieć o: maddress, link, neighbour, tunel. Więcej szczegółów w man ip.

Ponadto prezentuję skrypty generujące i prezentujące statystyki obciążenia łącza: traffic_stats.sh i traffic_stats_show.sh oraz skrypt startowy traffic_stats.init.sh.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/router/routing) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).