redirect-xinetd

# bind = ::0 jest sztuczką powodującą że usługa jest dostępna przez IPv6 oraz przez IPv6 ...
# niestety dostęp po IPv4 śmieci wtedy w logach: "Setting IPV6_V6ONLY option failed"
# jeżeli nie podano tej opcji usługa dostępna jest tylko po IPv4
# (chyba że podano flagę IPv6, ale nie jest możliwe podanie flag IPv4 i IPv6 jednocześnie ...)
# wersja pakietu xinetd: 2.3.14-1
service www
{
  bind      = ::0
  socket_type  = stream   
  wait      = no
  user      = root
  redirect    = moj.serwer.www 80
}

# wymaga wpisania do /etc/services :
# xmpp-sclient  5223/tcp jabber-client # Jabber Client Connection
# xmpp-sclient  5223/udp jabber-client
service xmpp-sclient
{
  bind      = ::0
  socket_type  = stream
  wait      = no
  user      = root
  redirect    = moj.serwer.xmpp 5223
}


service xmpp-client
{
  bind      = ::0
  socket_type  = stream
  wait      = no
  user      = root
  redirect    = moj.serwer.xmpp 5222
}


service xmpp-server
{
  bind      = ::0
  socket_type  = stream
  wait      = no
  user      = root
  redirect    = moj.serwer.xmpp 5269
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from redirect-xinetdCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/router/redirect-xinetd) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).