wirus_check

# czyscimy po obcych antywirusach
:0 fhw
| formail -I "X-AntiVirus:"

# skanujemy wiadomosci (jezeli niezbyt duze)
:0 hbw
* < 200000
AV_REPORT=|/path-to/wirus.sh
#AV_REPORT=|clamscan --stdout -v --recursive --mbox -

# oznaczamy wiadomosci w oparciu o wynik skanowania
:0 fhw
* < 200000
| formail -I "X-AntiVirus:`echo "$AV_REPORT" | awk 'BEGIN { printf(" OK") } $NF=="OK" { printf(" OK") }  $NF=="FOUND" { printf(" %s", $(NF-1)) }'`"

# zmiana tematu wiadomosci oznaczonych jako zawirusowane
:0 fhw
*^X-AntiVirus:
*!^X-AntiVirus:.*Oversized
*!^X-AntiVirus:( OK)+$
{
  :0 hw
  subject=|formail -xSubject:
  :0 fhw
  | formail -I "Subject: !!! UWAGA WIRUS !!! - $subject"
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from wirus_checkCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/email/wirus_check) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).