notify_to_xmpp

# wyslanie powiadomienia na JABBER
:0 hw
subject=|mail2text header "`formail -xSubject:`"
:0 hw
from=|mail2text header "`formail -xFrom:`"
:0 h
*!From:.*xmpp-system@n17.waw.pl
jabber=|echo "Nowy e-mail: $subject (od: $from)." | smtp2xmpp --to "$LOGNAME@"`hostname -d`
# aby powiadomienia były wysyłane jako wiadomości a nie nagłówki nalezy do smtp2xmpp dodać opcję --type ""

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from notify_to_xmppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/email/notify_to_xmpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).