Konfiguracja usług sieciowych

Na wstpępie zachęcam do zapoznania się z ogólnymi wiadomościami dotyczącymi usług sieciowych oraz samych sieci TCP/IP i ich konfiguraji.

Zawsze w przypadku instalowania i konfiguracji jakiejś usługi należy zapoznać się i ewentualnie poprawić plik konfiguracyjny (domyślne ustawienia najczęściej są OK, ale też prawie zawsze trzeba coś dostosować ...). Dalej przedstawię kilka uwag odnośnie konfiguracji niektórych z ważniejszych usług. Do najistotniejszych usług zaliczyłbym (w nawiasie przykładowe programy będące serwerem danej usługi): SSH/SCP/SFTP (sshd), DNS (bind), pocztę (exim), WWW (apache); warto też znaleźć miejsce na bramkę mail-www (squirrelmail), system bazodanowy (mysql) oraz webowy interfejs jego obsługi (phpmyadmin). Bardzo istotną kwestią jest także routing i podział łącza.

Niestety konfiguracja wielu (zwłaszcza tych młodszych) usług nie sprowadza się wyłącznie do przygotowania plików konfiguracyjnych - często zachodzi potrzeba przygotowania własnej kompilacji programu (z nałożonymi odpowiednimi łatkami) - ma to miejsce m.in. w przypadku ejabberd'a czy squirrelmail'a (szczegóły poniżej). Problemy nastręczają także próby utrzymania wspólnej bazy użytkowników dla wszystkich usług (konta shell, poczta, www, jabber, sip); niestety dodatkowo wiele z bardziej współczesnych programów ignoruje tradycyjny unixowy charakter kont (jedno konto w systemie, tradycyjne aliasy pocztowe, konfiguracja przechowywana w $HOME, ...) - zobacz poniżej informacje o zmaganiach z konfiguracją ejabberd'a i asterisk'a. W przypadku serwerów wielo-użytkownikowych dochodzi jeszcze problem przekazania maksymalnej kontroli nad konfiguracją swoich usług w ręce użytkowników (zobacz poniżej), ewentualnie jakiś panel przez nich zarządzany. Kolejnym problemem jest często obsługa vhostów i aliasingu domen (na serwerze konta kilku firm, i niektóre z nich chcą jeszcze aby wszystko było widoczne w obu ich domenach).

Generalnie w usługach serwerowych podobnie jak i w budowie sieci można wyróżnić kilka skal wielkości:

Na wstępie przedstawię też przykład organizacji kont w sieci kamienicznej (jest to chyba najtrudniejszy organizacyjnie przypadek):

Ogólnie na dużych systemach często dobrym pomysłem jest wyłączenie tworzenia indywidualnych grup dla każdego użytkownika i umieszczanie użytkowników w grupach w bardziej przemyślany sposób (patrz opcje USERGROUPS i USERS_GID w /etc/adduser.conf).Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).