inittab

#
# default runlevel
#
id:3:initdefault:

#
# init and halt system
#
init::bootwait:/etc/init.d/boot.sh
halt:06:wait:/etc/init.d/halt.sh

#
# start and deamons in chroot
#
s10:234:wait:/etc/init.d/chroot.sh start
k10:016:wait:/etc/init.d/chroot.sh stop

#
# start "respawn" process
#
sc:234:respawn:/sbin/agetty --noclear --noreset console 115200
gc1:23:respawn:/sbin/agetty tty2
gc2:23:respawn:/etc/init.d/chroot.sh FBconsole
gui:34:respawn:/etc/init.d/chroot.sh enigma2

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from inittabCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/enigma2_dvb_stb/inittab) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-08-26 17:40:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).